Česká databáze koronavirálního humoru

Databáze prezentuje sbírku koronavirálního humoru, který se šířil mezi českými uživateli sociálních sítí od začátku pandemie do jara 2021. Ilustruje, jakým tématům se tento humorný materiál věnuje, jaké dimenze představuje a jaká je jeho povaha v závislosti na období sběru.

Databáze O projektu

O projektu

Cílem projektu bylo vytvořit sbírku koronavirálního humoru, který se šířil mezi českými uživateli sociálních sítí od začátku pandemie do jara 2021, připravit ji pro sdílení v mezinárodní databázi, která je připravována pod vedením Giselinde Kuipers a Marka Boukese a dále ji analyzovat. Také za přispění studentů MU bylo nasbíráno cca 1500 humorných vzorků. Sbírka humorného materiálu a její analýza umožňuje získat představu o funkcích koronavirálního humoru a procesech jeho využívání jako strategie ke zvládání pandemické situace i jako nástroje ke kritice autorit. Sbírka také umožňuje porovnání podoby koronavirálního humoru v různých zemích (v současné době probíhá např. porovnání dimenzí humoru šířeného na soc. sítích v ČR, Španělsku a Číně).

Odmítnutí odpovědnosti

Uvedená díla jsou užita na základě zákonné citační výjimky dle §31 odst. 1. písm. c) Autorského zákona 121/2000 Sb. při vědeckém výzkumu.

Všechna díla

  • byla autory zveřejněna,
  • byla užita při vědeckém výzkumu,
  • nejsou užívána za dosažením přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu,
  • nejsou užívána v rozporu s běžným užitím díla.

Dále

  • nejsou dotčeny oprávněné zájmy autora,
  • někteří autoři nejsou uvedeni, neboť není možné při vynaložení obvyklé míry úsilí nalézt autora,
  • díla jsou zpřístupněna pouze pro vědecké účely na základě uča a hesla pro zaměstnance a studenty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info