English for Ukrainian teenagers needed – in Vesna (Údolní Street)

Anyone interested in having English lessons (at any level) with Ukrainian teenagers at the Vesna educational center in Údolní Street, please, consider you possibilities. Any arrangement is possible with Ms. Olga Vaganova Golovko, kalendar@spolekvesna.cz. If you are interested in helping with any other primary and secondary school courses, including Czech, your help will be appreciated – also, please contact your friends if they are available. There is payment for the job, too! Thank you for considering this worthy community service.

22. 8. 2023

Vážené a milé kolegyně,

vážení a milí kolegové,

v posledních měsících se velmi zkomplikovala situace ukrajinských teenagerů v ČR. Kvůli neznalosti jazyka a nekompatibilitě vzdělávacích systémů byla spousta talentovaných lidí bohužel připravena o možnost studia. Mnoho studentů vysokých škol ukončilo studium po několika měsících či semestrech. Někteří mladí lidé jakékoli snahy o vzdělání vzdali a pracují v nekvalifikovaných pozicích. Další zatím studují, ale ztrácejí motivaci. Někteří z těchto lidí jsou nezletilí a v ČR pobývají fakticky bez doprovodu.

Ve Vesně bychom chtěli tyto lidi povzbudit, aby studium zcela nevzdávali, podpořit je ve zvládání jazyka a v prohlubování odborných znalostí.

Nemáme ambici vytvářet komplexní vzdělávací moduly. Chtěli bychom studenty zbavit stresu z osvojování informací v češtině a motivovat je k další úrovni vzdělávání (přípravné kurzy na SŠ a VŠ, rekvalifikační kurzy atd.). Šlo by tedy spíš o jakési "kluby" než kurzy, o prostor, kde je studentům umožněno klást jakékoli otázky a do velké míry stanovovat obsah lekcí.

Dovolujeme si vás tedy požádat o spolupráci.

Máte-li ve svém okolí nějakého odborníka s pedagogickým talentem, velkou mírou trpělivosti, se schopností reagovat na měnící se potřeby studentů a s trochou času (od 90 minut za semestr po 90 minut dvakrát týdně, jak kdo bude moct), předejte mu prosím tuto informaci.

Za hodinu můžeme zatím zaplatit 250 Kč, ale hledáme další zdroje financování (projekty, firemní i privátní dary), abychom mohli zaplatit lektory tak, jak by to odpovídalo jejich nasazení.

Prosím ozvěte se naší kolegyni, která připravuje programy pro dospělé:

Olga Vaganova Golovko, kalendar@spolekvesna.cz

Uveďte prosím svou odbornost nebo téma, které byste chtěli nabídnout, a také čas, který nám můžete věnovat (1x za semestr, 1x měsíčně, 1x týdně...).

Oblasti, o které je největší zájem:
- angličtina: začátečníci, pokročilí, angličtina pro pracovní praxi

- matematika: česká terminologie

- čeština: všechny úrovně, zaměřeno na komunikaci ve školách (jednotlivé předměty)

- IT: česká terminologie (např. programovací jazyky), situace na pracovním trhu

- "školní předměty" - fyzika, chemie, biologie, technické a společenské vědy, ekologie, umění a design: terminologie, specifika

Děkuji za trpělivost při čtení tohoto dlouhého mailu a doufám, že se nám společně podaří - aspoň částečně - pomoct mladým lidem získat vzdělání, pro které mají vlohy.

Bude to ku prospěchu nás všech.

Srdečně zdravím!

Barbora Antonová

+420 732 632 019

Ženský vzdělávací ústav Brno, z.ú.

Údolní 10, 60200 Brno

antonova@spolekvesna.cz

www.spolekvesna.cz

https://www.facebook.com/spolekVesna


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info