Doktorské studium

Bez popisku

 

Doktorské studium je čtyřleté a je organizováno po semestrech, standardní doba studia je tedy 8 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 240 kreditů.

Katedra anglistiky a amerikanistiky nabízí tyto obory:

  • Anglická jazykověda (forma: prezenční nebo kombinované studium)
  • Literatury v angličtině (forma: prezenční nebo kombinované studium)

(Pod každým oborem najdete odkaz na podrobné podmínky ukončení studia.)Anglická jazykověda (čtyřleté, forma: prezenční/kombinované studium)

Doktorské studium oboru Anglická jazykověda rozvíjí znalosti studentů v lingvistických disciplinách a připravuje studenty na samostatnou výzkumnou činnost zejména v oborech funkční syntax, pragmatika, sociolingvistika, stylistika a translatologie. Student získá přehled o metodách jazykovědného výzkumu, které pak aplikuje při zpracování disertační práce.

Doktorské studium (jednooborové i specializace)

 

Literatury v angličtině (čtyřleté, forma: prezenční/kombinované studium)

Zaměření oboru na specializaci v jednom ze čtyř hlavních okruhů (britské a irské literatury, severoamerické literatury, australské a novozélandské literatury, ostatní literatury v angličtině) reflektuje nejnovější vývoj důrazem na hlubší vhled do problematiky interdisciplinárních a nadnárodních přístupů (včetně etnických, genderových, postkoloniálních, regionalistických aj.). Všichni školitelé a vyučující v doktorském programu se podílí na výzkumu, ať už v rámci výzkumných projektů nebo vlastní vědecké práce, jak dokazuje jejich publikační činnost, účast na mezinárodních konferencích a podíl na spolupráci se zahraničními univerzitami v rámci výměnných a jiných dohod. Do výuky a dalších aktivit oboru jsou zváni zahraniční odborníci, což představuje další záruku aktualizace studií oboru, stejně jako aktivně podporované studijní a výzkumné pobyty doktorandů na zahraničních univerzitách. Studenti jsou aktivně vedeni k tomu, aby část doktorského studia strávili v zahraničí na studijních či výzkumných pobytech.

 Doktorské studium (jednooborové i specializace)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info