Časopisy vydávané katedrou

Brno Studie in English – cover
Brno Studies in English

Odborný recenzovaný časopis Brno Studies in English vychází již od roku 1959. Zaměřuje se na původní vědecké studie v oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Časopis vydává FF MU v tištěné formě 2x ročně. Výtisky jsou k dispozici v desítkách partnerských knihoven po celém světě.

ISSN: 0524-6881 (Print)
ISSN: 1805-0867 (Online)

OPEN ACCESS: BSE vychází v režimu open access: veškerý obsag je bezplatně a volně přístupný uživatelům i jejich institucím. Mohou jej číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout, vyhledávat v něm nebo odkazovat na plné texty článků časopisu, aniž by žádali o souhlas vydavatele či autora. Tato politika je v souladu s definicí volného přístupu BOAI.

Informace pro účely Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR (2013)

Open Journal Systems

 

THEPES cover
Theory and Practice in English Studies

Odborný recenzovaný časopis Theory and Practice in English Studies publikuje původní odborné příspěvky z oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Vychází na Katedře anglistiky a amerikanistiky v elektronické podobě 2x ročně. Navazuje na tištěná čísla 1-4 vydaná v letech 2003-2005, ISSN: 1805-0840.

ISSN 1805-0859 (Online)

The journal was discontinued in 2022. We kindly ask any prospective contributors not to send us their manuscripts.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info