Časopisy vydávané katedrou

Brno Studie in English – cover
Brno Studies in English

Odborný recenzovaný časopis Brno Studies in English vychází již od roku 1959. Zaměřuje se na původní vědecké studie v oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Časopis vydává FF MU v tištěné formě 2x ročně. Výtisky jsou k dispozici v desítkách partnerských knihoven po celém světě.

ISSN: 0524-6881 (Print)
ISSN: 1805-0867 (Online)

OPEN ACCESS: BSE vychází v režimu open access: veškerý obsag je bezplatně a volně přístupný uživatelům i jejich institucím. Mohou jej číst, stahovat, kopírovat, šířit, tisknout, vyhledávat v něm nebo odkazovat na plné texty článků časopisu, aniž by žádali o souhlas vydavatele či autora. Tato politika je v souladu s definicí volného přístupu BOAI.

Informace pro účely Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR (2013)

Open Journal Systems

 

THEPES cover
Theory and Practice in English Studies

Odborný recenzovaný časopis Theory and Practice in English Studies publikuje původní odborné příspěvky z oblasti anglické jazykovědy, anglofonních literatur, kulturních studií a překladatelství. Vychází na Katedře anglistiky a amerikanistiky v elektronické podobě 2x ročně. Navazuje na tištěná čísla 1-4 vydaná v letech 2003-2005, ISSN: 1805-0840.

ISSN 1805-0859 (Online)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info