Elektronické zdroje

Anglistická a amerikanistická knihovna FF MU patří k největším u nás, je celá dostupná v Ústřední knihovně, a to z velké části ve volném výběru. Studujte v knihovně!

Přesto se do žádné knihovny nevejde všechno. Katedra anglistiky se proto zaměřuje na zajišťování přístupu k velkým, převážně fulltextovým databázím primární i sekundární literatury.

Katedra anglistiky a amerikanistiky byla od roku 2001 řešitelem několika grantových projektů, jimiž zajišťovala pro všechny instituce v ČR (vysoké školy, Národní knihovna ČR) multilicence k databázím Literature Online a Literature Resource Centre. Dále z nich byl hrazen přístup do Oxford English Dictionary pro MU a bylo pořízeno několik bibliografických databází na CD-ROM. Poslední z těchto projektů byl LR1307 ELIZA (ten pokrýval i přístup ke specializovaným odborým zdrojům pro dějiny umění, filmovou vědu, klasická studia a právní vědy). Poté přešlo pořizování jejich multilicencí na nově zřízené Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib.

Portál všech elektronických zdrojů dostupných na MU

Specializované zdroje pro anglistiku

Online zdroje

Literature Online (publisher: ProQuest)
Jedinečná digitální knihovna: úplný text více než 350 000 děl anglicky psané literatury (poezie, próza, drama) v kvalitní redakci, plná shoda s tištěnou předlohou. Možnost vyhledávání ve všech textech (např. vyhledávání citátů).
Obsahuje též plné texty literárněkritických článků a bibliografii sekundární literatury.
Na MU dostupné od r. 2001.

Gale Literature (obsahuje původní Literature Resource Center)
Rozsáhlá fulltextová databáze literární kritiky a teorie. Plný text více než 900 000 odborných článků, esejů a recenzí z 350 odborných periodik a další zdroje. Na MU dostupné od r. 2010.

Oxford English Dictionary
Nejrozsáhlejší slovník angliického jazyka, nejautoritativnějíš lexikografický zdroj pro anglickou filologii. Obsahuje i etymologii, vývoj významu slov (včetně zaniklých významů), doklady z literárních textů s přesným uvedením zdroje.

The Times Digital Archive 1785–2014
Úplný archiv londýnských The Times za 200 let od jejich vzniku. Možnost vyhledávání. Stránky se zobrazují jako faksimile tištěné podoby, včetně grafiky, reklam apod.

The Times Literary Supplement Historical Archive 1902–2014
Archiv zásadního britského literárního periodika TLS od jeho počátku.

Off-line zdroje

(CD-ROM byly předány z katedry do Ústřední knihovny FF, v brzké době je najdete v katalogu a budou dostupné v ÚK, pravděpodobně jako prezenční zápůjčka.)

The Times Literary Supplement — Oct 1994–Dec 2002
Plný text TLS za uvedené období s výjimkou úvodních profilových článků čísla. Možnost vyhledávání. Na rozdíl od on-line verze umožňuje stažení textu v textové podobě. 1x CD-ROM.

English Bibliography, 15th Century to 1945
Obsahuje 2,4 mil. záznamů. 2x CD-ROM.

English Bibliography 1901 to 1945
Cca 2,3 mil. záznamů. 2x CD-ROM.

English Bibliography 1945 to the Present
Bibliografie anglicky psaných knih od r. 1945, vydání 3/2003. Obsahuje též The British Library General Catalogue of Printed Books (BLC) to 1975.
1x DVD-ROM.

The Economist 2000 (publisher: Financial Times Information, Chadwyck-Healey)
Plný text ročníku 2000, možnost vyhledávání. 1x CD-ROM.

The Independent 2000 (publisher: Financial Times Electronic Publishing)
Plný text ročníku 2000, možnost vyhledávání. 1x CD-ROM.

The Guardian 2000 and The Observer 2000
Plný, prohledávatelný text obou titulů za rok 2000. 1x CD-ROM.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info