ELIZA: Elektronické informační zdroje pro humanitní a společenské vědy

Projekt LR1307 programu MŠMT Informace – základ výzkumu

Projekt ELIZA zajišťuje celostátní licence a národní multilicence elektronických informačních zdrojů z oborů anglofonních literatur, klasických studií, uměnovědy, filmové vědy a práva.

Program MŠMT: LR – Informace – základ výzkumu
Číslo projektu: LR1307
Trvání projektu: září 2013–září 2017
Trvání licencí EIZ: do konce r. 2018
Informace o projektu na univerzitních stránkách MU

Realizační tým a kontakty

Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D. (řešitel projektu; jiri.rambousek<at>phil.muni.cz)
Mgr. Marie Zagorová (koordinátorka projektu; zagorova<at>phil.muni.cz)
Mgr. Hana Sloupenská (právnické databáze)
Ing. Romana Pikulová, Ph.D. (ekonomka projektu)

Pracoviště projektu na FF MU:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Ústřední knihovna FF MU

Seznam členů konsorcia (instituce spolupracující v projektu ELIZA, informace o dostupnosti zdrojů)
Průběh realizace a dokumenty projektu

Přehled informačních zdrojů zajišťovaných z projektu:

(Zkratky jsou jen pracovní, slouží k uvedení dostupnosti zdrojů v seznamu členů konsorcia.)

Anglofonní literatury

Literature Online
Literature Resource Center
(LRC)

Klasická studia

(všechny zdroje jsou dostupné přes portál Litterae ante portas)

Brepolis
ATLA Religion Database with Serials (ATLA)
Thesaurus linguae Graecae (TLG)
L’Année Philologique (Année)
Hellenic National Corpus (HNC)

Dějiny umění

Art Index Retrospective (Art Index)
Art Source
Oxford Art Online (OAO)

Art and Design Collection:

Design and Applied Arts Index (DAAI)
Art Bibliographies Modern (ABM)
Avery Index to Architectural Periodicals (Avery)
International Bibliography of Art (IBA)

Filmová věda

Film and Television Literature Index With Full Text (FTLIFT)
Film Indexes Online + FIAF (FIO)

Právo

Hein Online (Hein)
Oxford Journals – Law (OJ-Law)
Westlaw
Beck-Online (Beck)
International Encyclopedia of Law (IEL)
Kluwer Law Journals (Kluwer Law)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info