Magisterské navazující studium

Bez popisku

Magisterské navazující studium je dvouleté a je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou tedy 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.

Katedra anglistiky a amerikanistiky nabízí tyto obory:

  • Anglický jazyk a literatura (forma: prezenční)
  • Učitelství anglického jazyka a literatury (forma: prezenční nebo kombinované studium)
  • Překladatelství anglického jazyka (forma: prezenční studium)
  • Severoamerická kulturní studia (forma: prezenční studium) – pořádáno ve spolupráci s Ústavem románských jazyků a literatur

(Pod každým oborem najdete odkaz na podrobné podmínky ukončení studia.)

Anglický jazyk a literatura (dvouleté, forma: prezenční studium)

Každý student si musí na začátku svého studia vybrat jedno ze dvou zaměření („tracks“) nabízených na KAA jako hlavní a druhé jako vedlejší, tj. lingvistiku nebo literární a kulturní studia. Podle tohoto výběru si student organizuje své studium tak, aby v těchto zaměřeních splnil níže uvedené požadavky a v hlavním zaměření napsal magisterskou diplomovou a složil Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Magisterské studium (navazující) jednooborové

Anglický jazyk a literatura (dvouleté, forma: kombinované studium)

Obor "Anglický jazyk a literatura" se v kombinované formě studuje jednooborově.

Magisterské studium (navazující, kombinované) jednooborové

Učitelství anglického jazyka a literatury (dvouleté, forma: prezenční i kombinovaná studium)

Veškeré informace naleznete v anglické verzi stránky.

Informace o studiu Učitelství na FF MU

Překladatelství anglického jazyka (dvouleté, forma: prezenční studium)

Obor „Překladatelství anglického jazyka“ se studuje jednooborově nebo v kombinaci s druhým oborem jako jedno-/dvouoborové navazující magisterské studium. Standardní doba studia jsou 4 semestry a studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů.
Student organizuje své studium tak, aby splnil níže uvedené požadavky, napsal magisterskou diplomovou či oborovou práci a složil Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Magisterské studium (navazující) jednooborové

Severoamerická kulturní studia (dvouleté, forma: prezenční studium)

Obor spojuje literární a lingvistickou přípravu se širším kulturním přehledem o zemích Severní Ameriky, tedy jak oblasti anglofonní, tak hispanofonní a frankofonní, od Kanady přes Spojené státy, po Mexiko a Karibik. Obor je koncipován tak, aby studenti měli přehled vždy o dvou kulturních oblastech zároveň a byli poučeni o jejich vzájemném jazykovém, literárním a kulturním ovlivňování. Z tohoto důvodu je obor strukturován modulově.
Povinná část studia se skládá ze společného základu, který má jednak část metodologickou – zde posluchači se seznámí se základními přístupy k problematice definování vlastní identity a identity druhého ve sledovaných oblastech a zaměří se na jejich pojetí v literatuře, kultuře a lingvistice. Na tento základ pak navazuje informativní část, která studentům na příkladu konkrétních kulturních jevů umožní lepší orientaci v anglofonním, frankofonním a hispanofonním světě.  Společný základ je doplněn povinnými předměty, které si student zvolí vždy ze dvou povinných modulů v kombinaci anglofonní-frankofonní, nebo anglofonní-hispanofonní. Studium tedy nabídne porovnání anglofonních a frankofonních oblastí, nebo oblastí anglofonních a hispanofonních. Každý z těchto modulů obsahuje část lingvistickou, část literárně kulturní a tam, kde je to možné, část zaměřenou na vazby mezi danou kulturou a českým prostředím (překlady). Povinné předměty společného modulu a povinných modulů jednotlivých oblastí jsou doplněny předměty povinně volitelnými, které uvádějí do dílčí problematiky.
Výhoda studia severoamerického prostoru spočívá v tom, že zde lze takřka modelově studovat některé vysoce aktuální problémy dnešního světa:  jinakost, migraci, imigraci a kulturní a jazykové jevy spojené s integrací  v místech, kde se navzájem prolínají odlišně etnické skupiny, jazyky a kultury. V tomto směru představuje Severní Amerika jakousi modelovou laboratoř jevů, kde ve zrychlené podobě probíhají procesy analogické procesům, se kterými se stále více potkávají Evropa i česká společnost.

Magisterské studium (navazující) jednooborové


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info