Hodnocení a uznávání jazykových zkoušek při studiu na KAA

Škály hodnocení jazykových zkoušek

 • AJL01002 Anglický jazyk 2:

100-85: A
84.99-80: B
79.99-75: C
74.99-70: D
69.99-65: E
64.99-0: F

 • AJL11010 Zkouška z anglického jazyka (pro 4. semestr bc. studia):

100-85: A
84.99-80: B
79.99-75: C
74.99-70: D
69.99-65: E
64.99-0: F

 • AJ(L)19999 Zkouška z jazyka - součást státní závěrečné zkoušky (bc.):

100-85: A
84.99-80: B
79.99-75: C
74.99-70: D
69.99-65: E
64.99-0: F

 • AJL(A)21110 Zkouška z jazyka (pro 2. semestr NMgr. studia, zkouška je identická s jazykovou zkouškou AJ19999):

100-85: A
84.99-80: B
79.99-75: C
74.99-0: F

Uznávání zkoušek Cambridge ESOL

Certifikát musí být předložen ještě před konáním zkoušky. Nelze ho podat po neúspěšném termínu (hodnocení "FU" nebo "FFU" tedy není možné).

Studenti Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy se řídí informacemi v sekci "Recognition of the Practical English Examination".

Zkoušky Cambridge ESOL

 • CAE - Certificate in Advanced English
  Hodocení zkoušky A nebo B KAA uznává jako:
  AJL11010/AJL11020/AJ41010/AJ41021 Zkouška z anglického jazyka (na konci 4. semestru bc. studia)
  - Hodnocení A nebo B budou uznána (výsledná známka "U")
 • CPE - Certificate in Proficency in English
  Všechna hodnocení zkoušky KAA uznává jako:
  AJ(L)19999/AJ49999 Zkouška z anglického jazyka - součást bakalářské státní zkoušky. Certifikát musí být předložen minimálně měsíc před státní zkouškou!!!
  - Hodnocení A: 85 bodů (dílčí hodnocení bc. zkoušky)
  - Hodnocení B: 80 bodů (dílčí hodnocení bc. zkoušky)
  - Hodnocení C: 74,9 bodů (dílčí hodnocení bc. zkoušky)
  AJL(A)21110/AJL(A)21120/AJL51000 a AJL51110 Zkouška z anglického jazyka (na konci 2. semestru NMgr. studia)
  - Hodnocení zkoušky A,B bude uznáno (výsledná známka "U")

Uznávání zkoušky IELTS (International English Language Testing System) - Pouze "Academic" verze!!!

 
Hodnocení 7 a více bude uznáno jako:                                      
AJL11010/AJL11020/AJ41010/AJ41021 Zkouška z jazyka (pro studenty druhého ročníku bc. studia)                                           
- Hodnocení 7 a více bude uznáno (výsledná známka "U")                                                                                                                      

Hodnocení 7.5 a více bude uznáno jako:
AJ(L)19999/AJ49999 Státní zkouška (Část praktického jazyka)
Certifikáty musí být odevzdány minimálně měsíc před konáním státní zkoušky!
- Hodnocení 8.5: 85 bodů (
dílčí hodnocení bc. zkoušky)
-
Hodnocení 8: 80 bodů (dílčí hodnocení bc. zkoušky)
-
Hodnocení 7.5: 74,9 bodů (dílčí hodnocení bc. zkoušky)
                                                                                                                                                 
Hodnocení 8 a více bude uznáno jako:

 AJL(A)21110/AJL(A)21120/AJL51000 a AJL51110 Zkouška z jazyka (pro studenty 1./2. ročníku Mgr. studia):                    
- Hodnocení 8 a více bude uznáno (výsledná známka "U")

Uznávání na základě předchozích zkoušek na KAA

AJL21110 - 75  a více bodů z PE u bakalářské SZZ na KAA
AJL21120 - hodnocení A, B nebo C z kurzu Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev (AJ11020) v rámci bc. studia

Upozornění:
 • Kurzy praktického jazyka (AJL01001/AJL01002/AJ41001-6) nelze nechat uznat na základě žádného certifikátu
 • Studenti, kteří chtějí nechat uznat některý z certifikátů, tak mohou učinit buď standardní žádostí o uznání předmětu, nebo si předmět zapíší a před koncem semestru předloží certifikát studijnímu poradci na KAA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info