Přehled institucí
zapojených do projektu ELIZA

U každé instituce jsou ve zkratkách uvedeny elektronické zdroje, které má z projektu ELIZA zajištěny. Přehled zdrojů najdete na hlavní stránce projektu.
Kliknutím na název instituce přejdete na přehled elektronických zdrojů dostupných z dané instituce (ten udržují partnerské instituce samy a zahrnuje i jiné zdroje než získané v rámci projektu ELIZA).
Přístup ke zdroji můžete také získat ze stránky Infozdroje.cz, i to však jen v případě, že se připojujete z oprávněné instituce.

Právnické zdroje můžete vyhledat v oborové bráně Právo.

Masarykova univerzita (řešitel projektu; přístup ke všem zdrojům)
Akademie múzických umění v Praze (FTLIFT, FIO)
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i. (Brepolis, TLG, Année)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Literature Online, ATLA)
Městská knihovna v Praze (OAO, FIO)
Národní filmový archiv (FTLIFT, FIO)
Národní galerie v Praze (Art Source)
Národní knihovna ČR (Literature Online, LRC)
Slezská univerzita v Opavě (Literature Online, LRC)
Univerzita Hradec Králové (Literature Online, LRC)
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně (Literature Online, LRC, Art Source)
Univerzita Karlova v Praze (FF i PedF: Literature Online; FF: LRC, Brepolis, ATLA, TLG, Année; všechny teologické fak.: ATLA; Husitská TF: Année; Právnická fak.: Beck, Kluwer Law)
Univerzita Palackého v Olomouci (Literature Online, LRC, Brepolis, ATLA, Art Source, DAAI, FTLIFT, FIO)
Univerzita Pardubice (Literature Online, LRC)
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Literature Online, Art Source, OAO, DAAI)
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i. (Art Source)

Poznámka: pro všechny zdroje zde nelze uvést přímý odkaz, protože se URL pro přístup z jednotlivých institucí liší. (Výše uvedená stránka Infozdroje tento problém řeší rozpoznáváním IP zdresy, z níž se přihlašujete.)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info