Vývoj a dokumentace projektu ELIZA

Průběh realizace
Rok 2013
 • zpracování a podání návrhu
 • přijetí návrhu MŠMT
 • uzavření smlouvy s poskytovatelem
 • zahájení řešení projektu: 6. srpna 2013
 • výběrová řízení na dodavatele, uzavření smluv, realizace přístupu
Rok 2014
 • realizace přístupu k EIZ dle plánu
 • podání průběžné zprávy za rok 2013
 • příprava propagace EIZ
 • řešení problému vzniklého kurzovou intervencí ČNB
 • obměna složení řešitelského týmu (koordinátorka za PrF, ekonomka projektu)
Rok 2015
 • realizace přístupu k EIZ dle plánu
 • podání průběžné zprávy za rok 2014
 • administrace odstoupení UPM a IBTS
 • pokračující problém vzniklý kurzovou intervencí ČNB
Rok 2016
 • realizace přístupu k EIZ dle plánu
 • podání průběžné zprávy za rok 2015
Rok 2017
 • realizace přístupu k EIZ dle plánu
 • jednání o zajištění zdrojů v rámci CzechELib (po roce 2018 pokrytém projektem ELIZA)
 • podání závěrečné zprávy, oponentura projektu.
Dokumenty projektu ELIZA

Protokol o hodnocení návrhu projektu
Tištěná verze propagačního letáku projektu
Dokumenty projektu (Dokumentový server IS MU)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info