Soutěž Student a věda (sekce Lingvistika)

11. 5. 2022

Student a věda je soutěž pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů všech lingvistických a filologických oborů a ostatních humanitních oborů, jejichž oblast zkoumání s lingvistikou souvisí (filozofie, psychologie, sociologie, historie, mediálních studia apod.).

Úkolem každého přihlášeného studenta je A) předem předložit ukázku své práce v rozsahu maximálně 15 normostran a B) v den konání soutěže předloženou práci v rámci 15 minut ústně odprezentovat. Soutěžní práce se musí týkat jazyka či jazykovědy, dále však nejsou nijak tematicky vymezeny. K dispozici je vždy projektor, takže prezentace či jiný podpůrný materiál ústního projevu je vítán. Po každé prezentaci následuje diskuse.

Studenti se mohou do soutěže přihlásit na základě doporučení vyučujícího/vedoucího katedry, a to až do soboty 14. května. Jedná se o skvělou příležitost, jak zúročit práci lingvisticky orientovaných diplomantů. Přihlásit lze také již obhájené bakalářské práce studentů v navazujícím magisterském studiu. Jedno pracoviště může nominovat až tři studenty.

Příspěvky hodnotí porota složená ze zástupců jednotlivých filozofických/pedagogických fakult a Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky.

Příspěvky, které zvítězí v celostátním kole soutěže, jsou publikovány v recenzovaném sborníku.

Bližší informace o soutěži najdete v informačním letáku v příloze nebo na webu Mladých lingvistů v sekci Student a věda (http://mladilingviste.upol.cz/#student).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info