Doktorská zkouška a obhajoba disertační práce - Mgr. Kašpárková

Přesunuto do zasedací místnosti děkanky!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_ZWZlNDNmYjktN2Y5NS00OWZkLWE3N2EtZDUyMGJkYmUwZTE4@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2211904f23-f0db-4cdc-96f7-390bd55fcee8%22,%22Oid%22:%22ae905d8f-5b9c-4fa1-b251-e3cd937f18ff%22%7D

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info