Pozvánka na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce

  • 26. dubna 2021
    10:00
  • Online

Pozvánka

na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce,

které se koná

v pondělí 26. dubna 2021 od 10:00 hodin

distanční formou v prostředí Zoom,

Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95224962934

Meeting ID: 952 2496 2934

Před komisí pro obor Anglický jazyk bude obhajovat

Mgr. Eva Sedláková

disertační práci na téma

Gapping as a Stylistic Device: Analysis of Ian McEwan's Fiction

Oponentky:

prof. Mgr. Milada Franková, CSc., M.A.

Masarykova univerzita Filozofická fakulta

doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta

Školitelka:

  1. prof. PhDr. Ludmila Urbanová, CSc.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/ng3ff/ jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., v. r.

předsedkyně oborové komise

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info