Pozvánka na veřejné zasedání komise pro obhajobu disertační práce

  • 16. září 2021
    14:00
  • Arne Nováka 1, budova D, místnost D2TYM7/ Online

Pozvánka 

na veřejné zasedání komise pro státní doktorskou zkoušku a obhajobu disertační práce,

které se koná

ve čtvrtek 16. září 2021 od 14:00 hodin

Arne Nováka 1, budova D, místnost D2TYM7, s využitím videokonference.

Před komisí pro obor Literatury v angličtině bude obhajovat 

Mgr. Bc. Tereza Walsbergerová

disertační práci na téma

Who’s Laughing Now? New Perspectives on Humor and Paranoia in Postmodern American Fiction 

Oponentky:

prof. Marian Eide

Texas A&M University – College of Liberal Arts

doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě – Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Školitel:

Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D.

Masarykova univerzita – Filozofická fakulta

Disertační práce, teze a posudky jsou uloženy k veřejnému nahlédnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty MU. Na adrese http://is.muni.cz/th/v5gzz/ jsou práce a posudky zveřejněny v elektronické podobě.

                                                                                                doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

                                                                                                      předseda oborové komise

Sdílení události

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info