Jan Firbas

Professor Dr Jan Firbas, DrSc., Dr. h. c. mult. (1921–2000) byl významný lingvista a dlouholetý vyučující na Masarykově univerzitě. Patří mezi významné představitele pražské lingvistické školy. POdstatně rozvinul práce Viléma Mathesia o informační struktuře jazyka a je autorem termínu funkční větná perspektiva (Functional Sentence Perspective). Uznání jeho práci vyjadřuje například citát z dopisu, který zaslal v září r. 1981 přední britský jazykovědec prof. Randolph Quirk rektorovi UJEP (dnešní Masarykovy univerzity):

“...Vaše univerzita a Vaše země musí být velmi hrdá na něj
a na skvělou tradici české vědy od Mathesia k Vachkovi,
kterou tak významně rozvinul...”

Z řady publikací věnovaných životu a kariéře Jana Firbase uvádíme dvě, které snad obojí postihují nejlépe. První napsal jeho blízký kolega a významný pokračovatel profesor Aleš Svoboda, druhá pochází z jeho nekrologu v odborném časopise Functions of Language.

 • Svoboda, Aleš: ‘Jan Firbas – an outstanding personality of European linguistics’ in J. Hladký (Ed.): Language and Function. To the Memory of Jan Firbas, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2003, pp. 1-7. Reprinted in the first volume of Firbas’s Collected Works on pages 351-357.
 • Davidse, Kristin & Brian D. Joseph: ‘Jan Firbas, 1921-2000’, Functions of Language 7.2, 2000, pp. 273–277.

Následující body shrnují v kostce nejvýznamnější okamžiky akademické kariéry Jana Firbase:

 • 1945 - ihned po skončení války se Jan Firbas zapsal ke studiu na Filozofické fakutlě Masarykovy univerzity.
 • 1945 - k 1. 12. jmenován výzkumným asistentem na Semináři anglické filologie
 • 1946 - absolvoval MU v oborech anglický jazyk a filozofie.
 • 1947 - k 1. 9. jmenován asistentem na katedře anglistiky
 • 1948 - získal titul PhDr v oboru anglické a německé filologie.
 • 1950 - jmenován odborným asistentemwas appointed an Assistant Professor (from 1 September 1950).
 • 1959 - získal titul CSc. (??) na Univerzitě Karlově
 • 1964 - k 1. 6. habilitován (titul docent).
 • 1966 - k 1. 1. jmenován docentem FF
 • 1968 - přípisem rektora UJEP z 30. 9. doporučeno jmenování mimořádným profesorem. Vzhledem k politickým změnám k jmenování nedošlo, až po roce 1989 byl Jan Firbas jmenován řádným profesorem
 • 1971 - podal žádost o obhajobu práce k získání titulu DrSc; r. 1973 byl informován, že byla zamítnuta vzhledem k jeho komplexnímu posudku
 • 1978 - podal znovu žádost o obhajobu, na kterou nikdy nedostal odpověď.
 • 1986 - obdržel dva čestníé doktoráty – z University of Leeds (Velká Británie) and z Katholieke Universiteit Leuven (Belgie).
 • 1990 - k 1. 6. jmenován řádným profesorem angličtiny na MU
 • 1990 - na základě obhajoby konané 28. 11. 1990 obdržel titul DrSc
 • 2000 - obdržel čestný doktorát University of Turku (Finsko).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info