Knihy Jana Firbase

darované Filozofické fakultě

Seznam knih, sborníků a jiných lingvistických publikací z majetku Jana Firbase, které paní Helena Firbasová krátce po jeho smrti věnovala Ústřední knihovně FF MU. Všechny tyto publikace ve fondu ÚK jsou opatřeny razítkem Dar prof. Jana Firbase. Některé (např. 80-SGAL1-4) obsahují marginální poznámky prof. Firbase, které mohou osvětlit postup jeho myšlení a argumentace.
Upozorňujeme, že seznam byl sestaven na základě údajů z ÚK FF MU k 20. 10. 2011 a některé záznamy nemusí zcela odpovídat aktuálnímu znění v knihovním katalogu.

Seznam knih
 • A bibliography of writings for the history of the English language. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1983. 166 p (Filologia angielska ; nr. 20). • Shelfmark: 80ang-BIBL1-1.
 • Advances in systemic linguistics: recent theory and practice. 1st publ. London: Pinter Publishers, 1992. ix, 258 s ISBN 0861870700. • Shelfmark: 80-ADVA2-1.
 • AGRICOLA, Erhard. Semantische Relationen im Text und im System. 3., überarb. Aufl. Halle (Saale): VEB Max Niemeyer Verlag, 1975. 128 p (Linguistische Studien). • Shelfmark: 80-AGRI1-1
 • ALEXANDER, L. G. English grammatical structure: a general syllabus for teachers. London: Longman, 1975. x, 245 p ISBN 0582553253. • Shelfmark: 802g-ENGL1-1.
 • ALLERTON, D. J. Essentials of grammatical theory: a consensus view of syntax and morphology. 1st pub. London: Routledge & Kegan Paul, 1979. xvi, 310 s ISBN 0710002777. • Shelfmark: 1-11287
 • BALD, Wolf-Dietrich. Testmethoden und linguistische Theorie: Beispiele und Übungen zur linguistischen Methodologie. 1. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1977. viii, 105 s (Anglistische Arbeitshefte ; 15) ISBN 3484400706. • Shelfmark: 802-BALD1-1
 • BARTH, Else M. - WICHE, R. T. P. Problems, functions and semantic roles: a pragmatists' analysis of Montague's theory of sentence meaning. Berlin: Walter de Gruyter, 1986. xviii, 198 s (Foundations of communication) ISBN 311009861X. • Shelfmark: 80ang-BART1-1
 • BAUER, Jaroslav. Syntactica slavica: vybrané práce ze slovanské skladby. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1972 471 p (Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica ; 17. • Shelfmark: 808-BAUE1-1
 • BEAUGRANDE, Robert-Alain de. - DRESSLER, Wolfgang U. Introduction to text linguistics. 1st publ. London: Longman, 1981. 270 s (A Longman paperback) ISBN 0582554861. • Shelfmark: 80-BEAU1-1
 • Beowulf: ein altenglisches Heldenepos. Leipzig: Insel-Verlag, 1986. 167 s., 8 s. obr. příl. • Shelfmark: 820bo-BEOW1-4.
 • BERRY, Margaret. An introduction to systemic linguistics. 1, Structures and systems. Nottingham: Department of English Studies, University of Nottingham, 1989. x, 202 s. • Shelfmark: 80-BERR1-1.
 • BIBER, Douglas. Longman grammar of spoken and written English. 1st publ. London: Longman, 1999. xxviii, 1204 s ISBN 0582237254. • Shelfmark: 802g-LONG2-1.
 • Bloomsbury good word guide. 1st publ. London: Bloomsbury, 1988. xiii, 271 s ISBN 0747500681. • Shelfmark: 802g-BLOO1-1.
 • BOGUSŁAWSKI, Andrzej. Problems of the thematic-rhematic structure of sentences. Wyd. 1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. 315 s. • Shelfmark: 802-BOGU1-1.
 • BUBLITZ, Wolfram. Ausdrucksweisen der Sprechereinstellung im Deutschen und Englischen: Untersuchungen zur Syntax, Semantik und Pragmatik der deutschen Modalpartikeln und Vergewisserungsfragen und ihrer englischen Entsprechungen. 1. Aufl. Tübingen: Max N. • Shelfmark: 803-BUBL1-1.
 • BURGSCHMIDT, Ernst. - GÖTZ, Dieter. Historische Linguistik: English. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1973. vi, 104 s (Anglistische Arbeitshefte ; 2) ISBN 348440034X. • Shelfmark: 802-BURG1-1.
 • CARLS, Uwe. Einführung in die konfrontative Linguistik. 1. Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1983. 147 s (Linguistische Studien). • Shelfmark: 80-CARL1-1.
 • CARLS, Uwe. Einführung in die konfrontative Linguistik. 1. Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1983. 147 s (Linguistische Studien). • Shelfmark: 80-CARL1-1.
 • CLARK, Arthur Melville. Spoken English: an idiomatic grammar for foreign students. Edinburgh: Oliver and Boyd, 1946. xix, 2664 s. • Shelfmark: 802g-CLAR1-1.
 • CLOSE, R. A. English as a foreign language: grammar and syntax for teachers and advanced students. London: George Allen & Unwin, c1962. 177 p. • Shelfmark: 802-CLOS1-3.
 • CLOSE, R. A. The new English grammar: lessons in English as a foreign language. Pt. 1 and 2. 1st publ. London: George Allen and Unwin, 1964. 184 s. • Shelfmark: 802g-CLOS1-1.
 • Concepts of case. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1987. 176 s (Studien zur englischen Grammatik ; Bd. 4) ISBN 3878086644. • Shelfmark: 802-CONC1-1.
 • Contributions to functional syntax, semantics, and language comprehension. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1984. 379 s (Linguistic & literary studies in Eastern Europe ; vol. 16) ISBN 9027215200. • Shelfmark: 80-CONT2-2.
 • CURME, George Oliver. English grammar. New York: Barnes & Noble, c1947. x, 308 s (College outline series). • Shelfmark: 802g-CURM1-1.
 • Current American usage. New York: Funk & Wagnalls company, c1962. xxiv, 290 s. • Shelfmark: 1-11285.
 • ČAPEK, Karel. Putevyje očerki. Moskva: Chudožestvennaja literatura, 1976. 445 s., portrét (Sobranije sočinenij ; t. 5). • Shelfmark: 885.0-ČAPE4-122.
 • Čtení o jazyce a poesii. 1. Vyd. 1. V Praze: Družstevní práce, 1942. 505 s (Svět ; N.ř., 36). • Shelfmark: 35512.
 • DANEŠ, František. Intonace a věta ve spisovné češtině. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 161 s (Studie a práce lingvistické ; 2). • Shelfmark: 808.50-DANE1-2.
 • DANEŠ, František. Intonace a věta ve spisovné češtině. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1957. 161 s (Studie a práce lingvistické ; 2). • Shelfmark: 2885053.
 • DANEŠ, František. Větné vzorce v češtině. Vyd. 1. Praha: Academia, 1981. 270 p (Studie a práce lingvistické ; 16). • Shelfmark: 808.50-DANE1-12.
 • Dialektika jediničnogo, osobennogo i vseobščego v nauke o jazyke. Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1980. 221 s. • Shelfmark: 802-DIAL1-1.
 • DILLER, Hans-Jürgen. - KORNELIUS, Joachim. Linguistische Probleme der Übersetzung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1978. viii, 148 s (Anglistische Arbeitshefte ; 19) ISBN 3484400781. • Shelfmark: 82-DILL1-1.
 • Discourse and meaning: papers in honor of Eva Hajičová. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1995. xiv, 430 s ISBN 9027221464. • Shelfmark: 80-DISC1-1.
 • DOLGOVA, Ol'ga Viktorovna. Sintaksis kak nauka o postrojenii reči. Moskva: Vysšaja škola, 1980. 190 s (Biblioteka filologa). • Shelfmark: 80-DOLG1-1.
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Studies in the English language. Pt. 1. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 288 s ISBN 8071846147. • Shelfmark: 80-DUŠK1-3.
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Studies in the English language. Pt. 1. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 288 s ISBN 8071846147. • Shelfmark: 802-DUŠK1-1.
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Studies in the English language. Pt. 2. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 354 s ISBN 8071846147. • Shelfmark: 80-DUŠK1-4.
 • DUŠKOVÁ, Libuše. Studies in the English language. Pt. 2. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 354 s ISBN 8071846147. • Shelfmark: 80-DUŠK1-4.
 • EGGINTON, Joyce. An introduction to systemic functional linguistics. 1st publ. London: Pinter Publishers, 1994. xi, 360 s ISBN 1855672081. • Shelfmark: 80-EGGI1-1.
 • English corpus linguistics: studies in honour of Jan Svartvik. 1st publ. London: Longman, 1991. xi, 338 s ISBN 0582059313. • Shelfmark: 802-ENGL7-1.
 • English grammar: workbook. 1. Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1981. 156 s. • Shelfmark: 802-ENGL13-1.
 • English in speech and writing: a symposium. Uppsala: S. Academiae Ubsaliensis, 1986. 204 p (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Anglistica Upsaliensia ; 60) ISBN 9155419089. • Shelfmark: 802-ENGL27-1.
 • ERADES, P. A. - KRUISINGA, E. An English grammar. Vol. I, Accidence and syntax. Pt. 2. 7th ed. Groningen: P. Noordhoff, 1950. s. 280-606. • Shelfmark: 1-40711/1.
 • ERADES, P. A. Points of modern English syntax: contributions to English studies. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1975. xii, 260 s. • Shelfmark: 802-ERAD1-1.
 • ERHART, Adolf. - VEČERKA, Radoslav. Úvod do etymologie. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 304 s (Rozložená titulní stránka). • Shelfmark: 80-VEČE1-4.
 • EROMS, Hans-Werner. Funktionale Satzperspektive. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1986. x, 109 s (Germanistische Arbeitshefte ; 31) ISBN 348425131X. • Shelfmark: 803.0-EROM1-1.
 • EROMS, Hans-Werner. Funktionale Satzperspektive. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1986. x, 109 s (Germanistische Arbeitshefte ; 31) ISBN 348425131X. • Shelfmark: 803.0-EROM1-1.
 • Essays on English language in honour of Bertil Sundby. Oslo: Novus, 1989. xxii, 396 p (Studia Anglistica Norvegica ; 4) ISBN 8270991449. • Shelfmark: 802-ESSA1-1.
 • Essays on the English language and applied linguistics on the occasion of Gerhard Nickel's 60th birthday. Heidelberg: Julius Groos Verlag, c1988. xxii, 488 s (Studies in descriptive linguistics ; vol. 18) ISBN 3872766015. • Shelfmark: 1-11266.
 • ESSER, Jürgen. Comparing reading and speaking intonation. Amsterdam: Rodopi, 1988. 252 s ISBN 905183053X. • Shelfmark: 802-ESSE2-1.
 • Études romanes de Brno. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965-2008. (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. L, Řada romanistická) ISSN 0231-7532. • Shelfmark: Č:459/L.
 • Études romanes de Brno. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965-2008. (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. L, Řada romanistická) ISSN 0231-7532. • Shelfmark: Č:459/L.
 • Études romanes de Brno. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965-2008. (Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. L, Řada romanistická) ISSN 0231-7532. • Shelfmark: Č:459/L.
 • FAARLUND, Jan Terje. Norsk syntaks i funksjonelt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, c1980. 143 s ISBN 8200054101. • Shelfmark: 1-11335.
 • FIRBAS, Jan. Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence (weight): analyses of sentences 1 to 83. [Brno: s.n., mezi 1975 a 1995] [6] vol. listů. • Shelfmark: 1-11373.
 • FIRBAS, Jan. Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence (weight): analyses of sentences 1 to 83. [Brno: s.n., mezi 1975 a 1995] [6] vol. listů. • Shelfmark: 1-11373.
 • FIRBAS, Jan. Functional sentence perspective in written and spoken communication. Cambridge: Cambridge University Press, c1992. xv, 239 s (Studies in English language) ISBN 0521031826. • Shelfmark: 80-FIRB1-1.
 • FIRTH, J. R. Papers in linguistics, 1934-1951. London: Oxford University Press, 1957. xii, 233 s., 11 s. obr. příl. • Shelfmark: 80-FIRT1-1.
 • FISCHER-J?RGENSEN, Eli. Trends in phonological theory: a historical introduction. Copenhagen: Akademisk Forlag, 1975. xxii, 474 s ISBN 8750015710. • Shelfmark: 80-FISC1-1.
 • Folia linguistica: acta Societatis Linguisticae Europaeae. Hague: Mouton & Co., 1967- ISSN 0165-4004. • Shelfmark: Č:1581.
 • Form, function and variation in English: studies in honour of Klaus Hansen. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999. 372 s ISBN 3631330812. • Shelfmark: 802-FORM1-1.
 • FOWLER, Roger. An introduction to transformational syntax. London: Routledge & Kegan Paul, 1971. ix, 178 s ISBN 0710069766. • Shelfmark: 80-FOWL1-1.
 • FOX, Anthony. German intonation: an outline. Oxford: The Clarendon press, 1984. vi, 118 s ISBN 0198157940. • Shelfmark: 803.0-FOX1-1.
 • FOX, Anthony. The structure of German. Oxford: The Clarendon press, c1990. x, 326 s ISBN 0198158157. • Shelfmark: 803-FOX1-1.
 • FRANKOVÁ, Milada. Human relationships in the novels of Iris Murdoch. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1995 93 s (Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica = Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta ; č. 305) I. • Shelfmark: 820bt-FRAN2-2
 • Functionalism in linguistics. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987. xvi, 489 s (Linguistic & literary studies in Eastern Europe ; vol. 20) ISBN 9027215243. • Shelfmark: 80-FUNC2-1.
 • GAL'PERIN, Il'ja Romanovič. Tekst kak ob'jekt lingvističeskogo issledovanija. Moskva: Nauka, 1981. 137 s. • Shelfmark: 80-GALP1-2.
 • GANSHINA, M. - VASILEVSKAJA, Natalija Marijanovna. English grammar. 7th ed. rev. Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1953. 470 s. • Shelfmark: 802g-GANS1-1.
 • GANŠINA, Marija Aleksandrovna. - VASILEVSKAJA, Natalija Marijanovna. English grammar. 9th ed., rev. [Moscow]: Higher School Publishing House, 1964. 547 s. • Shelfmark: 1-40960.
 • GARDINER, Alan Henderson. The theory of speech and language. Oxford: Clarendon Press, 1932. x, 332 s. • Shelfmark: 80-GARD1-2.
 • GENTHE, Hans Jochen. Mit den Augen der Forschung: kleine Geschichte der neutestamentlichen Wissenschaft. 2. Aufl. Berlin: Evangelische Verlagsanstalt, 1977. 356 s., 15 s. obr. příl. • Shelfmark: 35469.
 • GIBALDI, Joseph. MLA handbook for writers of research papers. 4th ed. New York: Modern Language Association of America, 1995. xviii, 293 s ISBN 0873525655. • Shelfmark: 80-GIBA1-1.
 • GIERING, Dieter. English grammar: a university handbook. 1. Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1977. 406 s. • Shelfmark: 802g-GIER1-1.
 • GIMSON, A. C. A practical course of English pronunciation: a perceptual approach. London: Edward Arnold, 1975. viii, 80 s ISBN 0713157968. • Shelfmark: 802-GIMS1-1.
 • GIVÓN, Talmy. English grammar: a function-based introduction. Vol. I. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993. xxi, 318 s ISBN 1556194595. • Shelfmark: 802g-GIVÓ1-1.
 • GIVÓN, Talmy. English grammar: a function-based introduction. Vol. II. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1993. xv, 363 s ISBN 1556194595. • Shelfmark: 802g-GIVÓ1-2.
 • GIVÓN, Talmy. Syntax: a functional-typological introduction. Vol. I. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1984. xx, 464 s ISBN 0915027070. • Shelfmark: 80-GIVÓ1-2.
 • GIVÓN, Talmy. Syntax: a functional-typological introduction. Vol. II. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1990. xxv s., s. 466-1017 ISBN 1556190964. • Shelfmark: 80-GIVÓ1-1.
 • GOLOVIN, Boris Nikolajevič. Vvedenije v jazykoznanije: ... dlja studentov filologičeskich special'nostej vysšich učebnych zavedenij. 4-e izd., ispravlennoje i dop. Moskva: Vysšaja škola, 1983. 230 s. • Shelfmark: 80-GOLO1-2.
 • GORDON, Jelena Michajlovna. - KRYLOVA, Inna Pavlovna. A grammar of present-day English: (parts of speech). Moscow: Higher School Publishing House, 1974. 332 s. • Shelfmark: 1-11250.
 • GÖRLACH, Manfred. The linguistic history of English: an introduction. 1st publ. Houndmills: Macmillan, 1997. xxii, 241 s ISBN 0333684567. • Shelfmark: 802-GÖRL1-3.
 • GOWERS, Ernest. The complete plain words. [London]: English Langue Book Society, 1962. 272 p (Pelican books ; A 554). • Shelfmark: 2746291.
 • GOWERS, Ernest. The complete plain words. 3rd ed. London: Her Majesty's Stationery Office, 1986. vii, 288 s ISBN 0117011215. • Shelfmark: 802-GOWE1-1.
 • GRAVES, Robert. - HODGE, Alan. The reader over your shoulder: a handbook for writers of English prose. 2nd ed. (abridged). London: Jonathan Cape, 1947. 221 s. • Shelfmark: 802-GRAV2-1.
 • GREENBAUM, Sidney. An introduction to English grammar. 1st publ. Harlow: Longman, 1991. xii, 336 s ISBN 0582039576. • Shelfmark: 802-GREE3-1.
 • GREENBAUM, Sidney. The Oxford English grammar. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 1996. xv, 652 s ISBN 0198612508. • Shelfmark: 802g-GREE1-2.
 • GROSS, Maurice. - LENTIN, André. Teorija formal'nych grammatik. Moskva: Mir, 1971. 294 s. • Shelfmark: 80-GROS2-1.
 • GRZEGOREK, Maria. Thematization in English and Polish: a study in word order. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1984. 148 s (Filologia angielska ; nr. 18). • Shelfmark: 80-GRZE3-1.
 • GVIŠIANI, Natal'ja Borisovna. Polifuncional'nyje slova v jazyke i reči. Moskva: Vysšaja škola, 1979. 199 s. • Shelfmark: 802-GVIŠ1-2.
 • HAJIČOVÁ, Eva. - BENEŠOVÁ, Eva. - SGALL, Petr. Topic, focus and generative semantics. Kronberg/Taunus: Scriptor Verlag GmbH, 1973. 327 s (Linguistik und Kommunikationswissenschaft ; 1) ISBN 3589000341. • Shelfmark: 80-SGAL1-4.
 • HALLIDAY, M. A. K. An introduction to functional grammar. 1st publ. London: Edward Arnold, 1985. xxxv, 387 s ISBN 0713163658. • Shelfmark: 802-HALL1-2.
 • Harvard studies in syntax and semantics. Vol. 3. Cambridge, Massachusetts: Science center Harvard University, 1980. 774 s. • Shelfmark: 80-HARV1-1.
 • HAUSENBLAS, Karel. Výstavba jazykových projevů a styl. Vyd. 1. Praha: Universita Karlova, 1971. 184 s (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 35 (1971)). • Shelfmark: 80-HAUS2-1.
 • HAUSENBLAS, Karel. Vývoj předmětového genitivu v češtině. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1958. 230 s (Studie a práce lingvistické ; 3). • Shelfmark: 1-21403.
 • HELLINGER, Marlis. Kontrastive Grammatik Deutsch/Englisch. 1. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1977. 90 s (Anglistische Arbeitshefte ; 14) ISBN 3484400501. • Shelfmark: 803-HELL1-1.
 • HILTON, James. A nyní sbohem. Vyd. 1. V Praze: Nakladatelství Rudolfa Kmocha, 1947. 196 s. • Shelfmark: 820b-HILT1-1.
 • Homage to W.R. Lee: essays in English as a foreign or second language. Berlin: Foris Publications, 1992. ix, 307 s ISBN 3110133938. • Shelfmark: 802-HOMA1-1.
 • HORECKÝ, Ján. Spoločnosť a jazyk. 1. vyd. Bratislava: Veda, 1982. 106 s. • Shelfmark: 80soc-HORE1-1.
 • HUDDLESTON, Rodney. English grammar: an outline. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. xi, 212 s ISBN 0521323118. • Shelfmark: 802g-HUDD1-3.
 • CHALKER, Sylvia. Current English grammar. London: Macmillan, 1984. 296 p ISBN 0333350251. • Shelfmark: 802g-CHAL1-1.
 • CHARLESTON, Britta Marian. Studies on the emotional and affective means of expression in modern English. Bern: Francke Verlag, c1960. 357 s (Schweizer anglistische Arbeiten ; 46. Bd.). • Shelfmark: 1-11271.
 • Ideové a kulturní proudy Francouzské revoluce: jazyk revoluční doby: sborník příspěvků vědecké konference k 200. výročí Velké francouzské revoluce. Praha: Kruh moderních filologů při ČSAV, 1990. 173 s. • Shelfmark: 80-IDEO1-1.
 • Il campo di tensione: la sintassi della Scuola di Praga. Napoli: Liguori Editore, c1991. 461 s ISBN 8820719681. • Shelfmark: 80-CAMP1-1.
 • Intonation: selected readings. 1st publ. Harmondsworth: Penguin Books, 1972. 464 s (Penguin education) ISBN 0140806636. • Shelfmark: 80-INTO1-1.
 • JACOBS, Roderick A. - ROSENBAUM, Peter S. English transformational grammar. London: Ginn and Company, 1970. x, 294 s. • Shelfmark: 802-JACO1-1.
 • JELÍNEK, Milan. Stylistické studie. II. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1974. 129 s. • Shelfmark: 59178/2.
 • JESPERSEN, Otto. Essentials of English grammar. London: George Allen and Unwin, 1933. 387 p. • Shelfmark: 802-JESP1-2.
 • JOHANSSON, Stig. - LYSVAG, Per. Understanding English grammar. Pt. I, An overview. [Oslo]: Universitetsforlaget, c1986. xiv, 385 s ISBN 8200183394. • Shelfmark: 802-JOHA2-2.
 • JOHANSSON, Stig. - LYSVAG, Per. Understanding English grammar. Pt. II, A closer view. Oslo: Universitetsforlaget, 1987. xviii, 446 s ISBN 8200075028. • Shelfmark: 802-JOHA2-3.
 • KAUŠANSKAJA, V. L. Grammatika anglijskogo jazyka: posobije dlja studentov pedagogičeskich institutov. 3-e izd. Leningrad: Prosveščenije, 1967. 318 s. • Shelfmark: 802-KAUŠ1-1.
 • KAVKA, Stanislav. Semantic determinations within the noun phrase in modern English and Spanish. 1. vyd. V Praze: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 124 s (Spisy Pedagogické fakulty v Ostravě ; Sv. 42). • Shelfmark: 80-KAVK1-1.
 • KLÉGR, Aleš. The noun in translation: a Czech-English contrastive study. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. 241 s (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 127 (1995)) ISBN 8071841552. • Shelfmark: 80-KLÉG1-1.
 • KNOTT, Thomas Albert. - KENYON, John Samuel. A pronouncing dictionary of American English. Springfield, Mass.: G. & C. Merriam Company, c1953. lvi, 484 s. • Shelfmark: 802d-KNOT1-1.
 • Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung als theoretische Grundlage für den Fremdsprachenunterricht: ein Sammelband. 1. Aufl. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie, 1981. 204 s (Linguistische Studien). • Shelfmark: 80-KOMM3-1.
 • Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung. Bd. 1. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität, 1981. 98 s (Wissenschaftliche Beiträge ; 1981/37 (F 30)). • Shelfmark: 80-KOMM2-1.
 • Kommunikativ-funktionale Sprachbetrachtung. Bd. 2. Halle (Saale): Martin-Luther-Universität, 1981. 103 s (Wissenschaftliche Beiträge ; 1981/37 (F 30)). • Shelfmark: 80-KOMM2-2.
 • KUČERA, Karel. Jazyk českých spisů J.A. Komenského. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1980. 131 s (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 79 (1980)). • Shelfmark: 808.50-KUČE2-2.
 • KUNO, Susumu. Functional syntax: anaphora, discourse and empathy. Chicago: University of Chicago Press, c1987. viii, 320 s ISBN 0226462005. • Shelfmark: 80-KUNO1-1.
 • LAMBRECHT, Knud. Information structure and sentence form: topic, focus, and the mental representations of discourse referents. 1st pbk. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. xvi, 388 s (Cambridge studies in linguistics ; 71) . • Shelfmark: 80-LAMB1-1.ISBN 0521380561.
 • LAMPRECHT, Adolf. Grammatik der englischen Sprache. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1956. 410 s. • Shelfmark: 802g-LAMP1-1.
 • Language form and linguistic variation: papers dedicated to Angus McIntosh. Amsterdam: John Benjamins B.V., 1982. 496 s (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Ser. 4, Current issues in linguistic theory ; vol. 15) ISBN 90272. • Shelfmark: 1-11270.
 • Language topics: essays in honour of Michael Halliday. Vol. I. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987. xxxii, 490 s ISBN 9027220425. • Shelfmark: 80-LANG14-2.
 • Language topics: essays in honour of Michael Halliday. Vol. II. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1987. xvi, 669 s ISBN 9027220425. • Shelfmark: 80-LANG14-1.
 • Layered structure and reference in a functional perspective: papers from the Functional grammar conference in Copenhagen, 1990. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1992. xiii, 444 s (Pragmatics & beyond. New series ; 23) ISBN 9027250359.. • Shelfmark: 80-LAYE1-1.
 • LEECH, Geoffrey Neil. - SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of English. 1st publ. London: Longman, 1975. 324 p ISBN 0582552389. • Shelfmark: 802g-LEEC1-3.
 • LEECH, Geoffrey Neil. - SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of English. 2nd ed. London: Longman, 1994. xiv, 423 s ISBN 0582238277. • Shelfmark: 802g-LEEC1-2.
 • LEECH, Geoffrey Neil. - SVARTVIK, Jan. A communicative grammar of English. 2nd ed. London: Longman, 1994. xiv, 423 s ISBN 0582238277. • Shelfmark: 802g-LEEC1-2.
 • LEECH, Geoffrey Neil. Meaning and the English verb. 1st publ. London: Longman, 1971. viii, 131 s ISBN 0582522145. • Shelfmark: 80-LEEC1-4.
 • LEISI, Ernst. Aufsätze. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 1978. 171 s. + (Anglistische Forschungen ; H. 130) ISBN 3533027368. • Shelfmark: 802-LEIS1-1.
 • Linguistics across historical and geographical boundaries: in honour of Jacek Fisiak on the occasion of his fiftieth birthday. Vol. 2, Descriptive, contrastive and applied linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, c1986. s. i-xiv, 782-1543 (Trends in linguistics). • Shelfmark: 80-LING4-1.
 • LONGACRE, Robert E. An anatomy of speech notions. Lisse: Peter de Ridder Press, 1976. 394 s (PdR Press publications in Tagmemics ; 3) ISBN 9031600903. • Shelfmark: 80-LONG1-2.
 • LÖTSCHER, Andreas. Satzakzent und funktionale Satzperspektive im Deutschen. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1983. 285 s (Linguistische Arbeiten ; 127) ISBN 3484301279. • Shelfmark: 803.0-LÖTS1-1.
 • Luick revisited: papers read at the Luick-Symposium at Schloß Liechtenstein, 15.-18.9.1985. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1988. xxvii, 466 s., [1] s. obr. příl. (portrét) (Tübinger Beiträge zur Linguistik ; 288) ISBN 3878082886. • Shelfmark: 802-LUIC1-1.
 • LUTZ, Luise. Zum Thema "Thema": Einführung in die Thema-Rhema-Theorie. Hamburg: Hamburger Buchagentur, c1981. 146 s (HALT, 0721-0256 ; Bd. 1) ISBN 3922573010. • Shelfmark: 80-LUTZ1-1.
 • LYONS, John. Semantics. Volume 1. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, c1977. xiii, 371 s ISBN 0521291658. • Shelfmark: 1-5381/1.
 • LYONS, John. Semantics. Volume 2. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, c1977. xiv, s. 374-897 ISBN 0521291860. • Shelfmark: 003-LYON1-2.
 • MACKWARDT, Albert H. Linguistics and the teaching of English. Bloomington: Indiana University Press, c1966. 151 s. • Shelfmark: 802-MACK3-1.
 • MACUROVÁ, Alena. Ztvárnění komunikačních faktorů v jazykových projevech: utváření významové perspektivy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1983. 119 s (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 68 (1977)). • Shelfmark: 1896341.
 • MARKO, Ernest. Príručná gramatika nemčiny. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1983. 342 s. • Shelfmark: 803.0-MARK1-1
 • MARSHALL, Edgar Charles. - SCHAAP, E. A manual of English for foreign students: an essentially modern English grammar with chapters on spelling, pronunciation, vowel combinations, voiced and voiceless consonants, letter and essay writing, common errors i. • Shelfmark: 1-11252.
 • MARTINET, A. V. - THOMSON, A. J. A practical English grammar. 2nd ed. London: Oxford University Press, 1969. 275 s ISBN 0194313239. • Shelfmark: 802-MART3-1.
 • MASLOV, Jurij Sergejevič. Vvedenije v jazykoznanije: ... dlja studentov filologičeskich special'nostej vysšich učebnych zavedenij. 2 izd., pererab. i dop. Moskva: Vysšaja škola, 1987. 272 s. • Shelfmark: 80-MASL1-1.
 • MIKO, František. Hodnoty a literárny proces. Vyd. 1. V Bratislave: Tatran, 1982. 372 s (Okno ; zv. 39). • Shelfmark: 82-MIKO1-2.
 • MOSKALSKAJA, Ol'ga Ivanovna. Grammatika teksta: (posobije po grammatike nemeckogo jazyka dlja institutov i fakul'tetov inostrannych jazykov). Moskva: Vysšaja škola, 1981. 183 s. • Shelfmark: 1-11353.
 • MUKAŘOVSKÝ, Jan. Studie z poetiky. Vyd. v tomto uspoř. 1. Praha: Odeon, 1982. 906 p., [16] p. of plates. • Shelfmark: 82-MUKA1-10.
 • Nordic research in text linguistics and discourse analysis: papers from the First NORDTEXT symposium, Trondheim, August 15-18, 1985. [Trondheim]: Tapir, 1986. 278 s ISBN 8251907187. • Shelfmark: 80-NORD2-1.
 • ONDRUŠ, Šimon. - SABOL, Ján. Úvod do štúdia jazykov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1981. 313 s. • Shelfmark: 80-ONDR2-1.
 • ONIONS, C. T. An advanced English syntax: based on the principles and requirements of the grammatical society. 6th ed. London: Routledge and Kegan Paul, 1932. ix, 166 s. • Shelfmark: 802-ONIO1-1.
 • Organization in discourse: proceedings from the Turku conference. Turku: University of Turku, 1995. 558 s (Anglicana Turkuensia ; no. 14) ISBN 9512905728. • Shelfmark: 1-11301.
 • Osnovnyje napravlenija strukturalizma. Moskva: Nauka, 1964. 358 s. • Shelfmark: 80-OSNO1-1.
 • Otázky slovanské syntaxe. 4.1, Sborník sympozia "Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích", Brno 6.-9. září 1976. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979 220 s (Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Op. • Shelfmark: 1-21337/4.1.
 • Otázky slovanské syntaxe. 4.1, Sborník sympozia "Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích", Brno 6.-9. září 1976. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1979 220 s (Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Op. • Shelfmark: 1-21337/4.1.
 • Otázky slovanské syntaxe. 4.2, Sborník sympozia "Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích", Brno 6.-9. září 1976. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, 1980 228 s (Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Op. • Shelfmark: 1-21337/4.2.
 • Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968 462 s (Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis Purkyn. • Shelfmark: 1-21337/2.
 • Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973 398 s (Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta = Opera Universitatis. • Shelfmark: 1-21337/3.
 • Papers from the 6th International Conference on Historical Linguistics. [Amsterdam]: John Benjamins Publishing Company, 1985. xxiii, 622 s (Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Ser. 4, Current issues in linguistic theory, 03. • Shelfmark: 80-PAPE2-1.
 • Papers on functional sentence perspective. Prague: Academia, 1974. 222 s. • Shelfmark: 80-PAPE10-1.
 • PARSONS, Gerald. A comparative study of the writing of scientific texts focusing on cohesion and coherence. Nottingham: Department of English Studies, University of Nottingham, 1990. ii, 273 s (Monographs in systemic linguistics ; vol. 1). • Shelfmark: 802-PARS1-1.
 • PARTRIDGE, Eric. Usage and abusage: a guide to good English. 4th, rev. ed. London: Hamish Hamilton, 1948. 384 s. • Shelfmark: 802-PART2-3.
 • PARTRIDGE, Eric. Usage and abusage: a guide to good English. Harmondsworth: Penguin Books, 1963. 377 p (Penguin reference books ; R24). • Shelfmark: 802d-PART1-10.
 • PHEBY, John. Intonation und Grammatik im Deutschen. Berlin: Akademie-Verlag, 1980. 192 p (Sammlung Akademie-Verlag. Sprache ; 19). • Shelfmark: 803.0-PHEB1-2.
 • Philologica: sborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, [1950?]-. • Shelfmark: Č:2049/Philologica.
 • PODHÁJECKÁ, Mária. Gramatika angličtiny. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963. 254 s. • Shelfmark: 802g-PODH1-1.
 • POUTSMA, Hendrik. A grammar of late modern English: for the use of continental, especially Dutch, students. Pt. 1, The sentence. Sect. 1, The elements of the sentence. Groningen: P. Noordhoff, 1904. xi, 812 s. • Shelfmark: 802g-POUT1-1.
 • POUTSMA, Hendrik. A grammar of late modern English: for the use of continental, especially Dutch, students. Pt. 2, The parts of speech. Sect. 1, A, Nouns, adjectives and articles. Groningen: P. Noordhoff, 1914. xii, 703 s. • Shelfmark: 802g-POUT1-2a.
 • POUTSMA, Hendrik. A grammar of late modern English: for the use of continental, especially Dutch, students. Pt. 2, The parts of speech. Sect. 2, The verb and the particles. Groningen: P. Noordhoff, 1926. vii, 891 s. • Shelfmark: 802g-POUT1-2c.
 • POUTSMA, Hendrik. A grammar of late modern English. Pt. 1, The sentence. First half, The elements of the sentence. 2nd ed. Groningen: P. Noordhoff, 1928. xi, 540 s. • Shelfmark: 802g-POUT1-1a.
 • POUTSMA, Hendrik. A grammar of late modern English. Pt. 1, The sentence. Second half, The composite sentence. 2nd ed. Groningen: P. Noordhoff, 1929. s. 545-1057. • Shelfmark: 802g-POUT1-1b.
 • Práce o sémantické struktuře věty: přehled a kritický rozbor. Praha: Ústav pro jazyk český ČSAV, 1973 203 s. • Shelfmark: 80-PRÁC1-1.
 • Productivity and creativity: studies in general and descriptive linguistics in honor of E.M. Uhlenbeck. Berlin: Mouton de Gruyter, 1998. xvi, 632 s (Trends in linguistic ; 116) ISBN 3110162172. • Shelfmark: 80-PROD1-1.
 • QUIRK, Randolph. A Comprehensive grammar of the English language. London: Longman, 1985. x, 1779 p ISBN 0582517346. • Shelfmark: 802g-COMP1-1.
 • QUIRK, Randolph. A Grammar of contemporary English. London: Longman, c1972. xii, 1120 p ISBN 058252444X. • Shelfmark: 802g-GRAM1-1.
 • REFEROVSKAJA, Jelizaveta Arturovna. Lingvističeskije issledovanija struktury teksta. Leningrad: Nauka, 1983. 213 s. • Shelfmark: 80-REFE1-1.
 • Richtungen der modernen Semantikforschung. Berlin: Akademie-Verlag, 1983. 425 s (Sammlung Akademie-Verlag. Sprache ; 37). • Shelfmark: 003-RICH1-1.
 • ROACH, Peter. English phonetics and phonology: a practical course. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. x, 262 s ISBN 0521407184. • Shelfmark: 802-ROAC1-1.
 • ROBERTS, Paul. Modern grammar. New York: Harcourt, Brace & World, c1968. viii, 439 s. • Shelfmark: 802-ROBE1-1.
 • ROMPORTL, Milan. Výslovnost spisovné češtiny: výslovnost slov přejatých: výslovnostní slovník. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 318 p. • Shelfmark: 808.50-ROMP1-1.
 • SCOTT, F. S. English grammar: a linguistic study of its classes and structures. London: English Langue Book Society, 1973. xi, 244 s (ELBS low-priced edition) ISBN 0435107925. • Shelfmark: 802g-ENGL4-1.
 • Semantičeskoje i formal'noje var'jirovanije. Moskva: Nauka, 1979. 374 s. • Shelfmark: 80-SEMA6-1.
 • SGALL, Petr. Úvod do syntaxe a sémantiky: některé nové směry v teoretické lingvistice. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 197 s (Studie a práce lingvistické ; 22). • Shelfmark: 80-ÚVOD1-1.
 • SCHREYER, Rüdiger. Stratifikationsgrammatik: eine Einführung. 1. Aufl. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1977. viii, 118 s (Anglistische Arbeitshefte ; 11) ISBN 3484400471. • Shelfmark: 802-SCHR1-1.
 • Skizze der deutschen Grammatik. 1. Aufl. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1972. 376 s. • Shelfmark: 803.0-SKIZ1-1.
 • Specializacija Vvedenije v anglijskuju filologiju: (učebnik dlja 1 kursa filologičeskogo fakul'teta). Moskva: Izdatel'stvo Moskovskogo universiteta, 1978. 222 s. • Shelfmark: 802-SPEC3-1.
 • STEPANOV, Jurij Sergejevič. Imena, predikaty, predloženija: semiologičeskaja grammatika. Moskva: Nauka, 1981. 359 s. • Shelfmark: 80-STEP1-1.
 • STRNADOVÁ, Zdenka. Slovesné vazby v češtině a v angličtině. Praha: Kabinet cizích jazyků Československé akademie věd, 1979. 366 s. • Shelfmark: 802-STRN1-1.
 • Studia Anglica Posnaniensia: an international review of English studies. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. [1968]- ISSN 0081-6272. • Shelfmark: 1-313.
 • Studien zur Sprachdifferenzierung: Roland Arnold zum 60. Geburtstag. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität, 1990. 103 s (Wissenschaftliche Beiträge der Ernst-Moritz-Arndt-Universität) ISBN 3860060198. • Shelfmark: 802-STUD2-1.
 • Studien zur Sprachvariation: (unter besonderer Berücksichtigung des Englischen). Berlin: Humboldt-Universität, 1987. 241 s. • Shelfmark: 802-STUD3-1.
 • Studies in English linguistics for Randolph Quirk. 1st publ. London: Longman, 1980. xvi, 304 s ISBN 0582550793. • Shelfmark: 802-STUD4-1.
 • Studies in modern philology. II, Sborník germanistických a anglistických studií gramatického oddělení Kabinetu cizích jazyků ČSAV. Praha: Kabinet cizích jazyků Československé akademie věd, 1976. 174 s. • Shelfmark: 80-STUD10-1.
 • Studies in modern philology. III, Sborník anglistických studií gramatického oddělení Kabinetu cizích jazyků ČSAV. Praha: Kabinet cizích jazyků Československé akademie věd, 1980. 122 s. • Shelfmark: 80-STUD10-2.
 • Studying writing: linguistic approaches. 1st print. Beverly Hills: SAGE Publications, c1986. 272 s (Written communication annual ; vol. 1) ISBN 0803923724. • Shelfmark: 1-11269.
 • Style and text: studies presented to Nils Erik Enkvist. Stockholm: Skriptor, 1975. 441 s ISBN 9172820950. • Shelfmark: 80-STYL2-1.
 • SVARTVIK, Jan. Survey of spoken English: report on research 1975-81. Lund: C.W.K. Gleerup, 1982. 108 s (Lund studies in English ; 63) ISBN 9140048225. • Shelfmark: 802-SVAR1-3.
 • SWEET, Henry. A new English grammar: logical and historical. Pt. 1, Introduction, phonology, and accidence. Oxford: Clarendon Press, 1891. xxiv, 499 p. • Shelfmark: 802g-SWEE1-9.
 • SWEET, Henry. A new English grammar: logical and historical. Pt. 2, Syntax. Oxford: Clarendon Press, 1898. ix, 137 p. • Shelfmark: 802g-SWEE1-2.
 • Syntactic theory. 1, Structuralist: selected readings. Harmondsworth: Penguin Books, 1972. 362 s (Penguin modern linguistics readings) ISBN 0140806660. • Shelfmark: 80-SYNT1-1.
 • SZWEDEK, Aleksander J. A linguistic analysis of sentence stress. Tübingen: Gunter Narr Verlag, c1986. 160 s (Tübinger Beiträge zur Linguistik ; 298) ISBN 3878082983. • Shelfmark: 80-SZWE1-1.
 • SZWEDEK, Aleksander J. Word order, sentence stress and reference in English and Polish. Edmonton: Linguistic Research, c1976. 154 s. • Shelfmark: 80-SZWE1-2.
 • ŠTĚPÁN, Josef. Čas ve větě a textu. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1987. 151 s (Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia ; 92 (1986)). • Shelfmark: 808.50-ŠTĚP1-1.
 • ŠTÍCHA, František. Utváření a hierarchizace struktury větného znaku. Praha: Univerzita Karlova, 1984. 128 s. • Shelfmark: 1-11277.
 • ŠVEJCER, Aleksandr Davidovič. - NIKOL'SKIJ, Leonid Borisovič. Úvod do sociolingvistiky. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1983. 241 s (Sociologická knižnice). • Shelfmark: 80soc-ŠVEJ1-1.
 • The Bible in cultural context. 1st ed. Brno: Czech Society for the Study of Religions, 1994 363 s ISBN 8090182305. • Shelfmark: 1-40899.
 • The essentials of linguistic science: selected and simplified readings. 1st publ. Harlow, Essex: Longman, 1980. 183 s ISBN 0582746094. • Shelfmark: 802-ESSE1-1.
 • The melody of language. Baltimore: University Park Press, c1980. ix, 378 s ISBN 0839115571. • Shelfmark: 1-11300.
 • The Prague school of linguistics and language teaching. London: Oxford University Press, 1972. 242 p (Language and language learning ; 27) ISBN 0194370488. • Shelfmark: 80-PRAG4-1.
 • The study of the personal names of the British isles: proceedings of a working conference at Erlangen, 21-24 September 1975. Erlangen: Institut für Anglistik und Amerikanistik Universität Erlangen-Nürnberg, 1976. 135 s. • Shelfmark: 802-STUD7-1.
 • The syntax of sentence and text: a festschrift for František Daneš. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, c1994. 398 s (Linguistic & literary studies in Eastern Europe ; vol. 42) ISBN 9027215510. • Shelfmark: 80-SYNT4-1.
 • The tongue is an eye: studies presented to Libuše Dušková. Prague: Department of English and American Studies, Charles University, 2000. 128 s ISBN 8085899965. • Shelfmark: 802-TONG1-1.
 • The tongue is an eye: studies presented to Libuše Dušková. Prague: Department of English and American Studies, Charles University, 2000. 128 s ISBN 8085899965. • Shelfmark: 802-TONG1-1.
 • The tongue is an eye: studies presented to Libuše Dušková. Prague: Department of English and American Studies, Charles University, 2000. 128 s ISBN 8085899965. • Shelfmark: 802-TONG1-1.
 • The verb in contemporary English: theory and description. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. x, 313 s ISBN 0521460395. • Shelfmark: 802-VERB1-1.
 • THEIN, Maria Luise. Die informationelle Struktur im Englischen: Syntax und Information als Mittel der Hervorhebung. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1994. ix, 227 s (Linguistische Arbeiten ; 323) ISBN 3484303239. • Shelfmark: 802-THEI1-1.
 • Thematic development in English texts. 1st publ. London: Pinter, 1995. xviii, 280 s (Open linguistics series ; Open linguistics series;) ISBN 1855673339. • Shelfmark: 802-THEM1-1.
 • Thirty years of linguistic evolution: studies in honour of René Dirven on the occasion of his sixtieth birthday. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992. lvii, 632 s ISBN 9027221138. • Shelfmark: 80-THIR1-1.
 • THOMPSON, A. J. - MARTINET, A. V. A practical English grammar for foreign students. London: Oxford University Press, 1960. viii, 311 s. • Shelfmark: 802-THOM2-1.
 • Two hundred years of Lindley Murray. Münster: Nodus Publikationen, 1996. 240 s (The Henry Sweet Society studies in the history of linguistics ; vol. 2) ISBN 3893234527. • Shelfmark: 802-TWOH1-1.
 • VALIN, Robert D. Van. - LAPOLLA, Randy J. Syntax: structure, meaning and function. 1st publ. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. xxviii, 713 s (Cambridge textbooks in linguistics) ISBN 0521499151. • Shelfmark: 80-VALI1-1.
 • VIERECK, Wolfgang. Regionale und soziale Erscheinungsformen des britischen und amerikanischen English. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 1975. xi, 144 s (Anglistische Arbeitshefte ; 4) ISBN 3484400366. • Shelfmark: 802-VIER2-2.
 • WEINER, E. S. C. Anglijskij jazyk: proiznošenije, grammatika, slovoupotreblenije: kratkij spravočnik. Moskva: Vysšaja škola, 1987. 286 s. • Shelfmark: 802d-WEIN1-1.
 • WESTERGAARD, Marit R. Definite NP anaphora: a pragmatic approach. Oslo: Norwegian Universities Press, c1986. 118 s ISBN 8200069508. • Shelfmark: 80-WEST2-1.
 • WILLEY, Basil. The eighteenth century background: studies on the idea of nature in the thought of the period. 8st impr. London: Chatto & Windus, 1965. vii, 301 s. • Shelfmark: 820bt-WILL2-2.
 • WINTER, E. O. Towards a contextual grammar of English: the clause and its place in the definition of sentence. London: George Allen & Unwin, 1982. 219 p ISBN 0044250274. • Shelfmark: 802-WINT1-1.
 • WITHERSPOON, Alexander M. Common errors in English and how to avoid them. New York, N.Y.: New Home Library, c1943. x, 344 p (New home library). • Shelfmark: 802-WITH1-1.
 • Word, text, translation: liber amicorum for Peter Newmark. Clevedon: Multilingual matters, c1999. xiii, 240 s ISBN 185359461X. • Shelfmark: 82-WORD1-1.
 • Writing vs speaking: language, text, discourse, communication: proceedings of the conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1994. 413 s. • Shelfmark: 80-WRIT1-1.
 • ZANDVOORT, R. W. A handbook of English grammar. 3rd ed. London: Longmans, 1965. xiii, 349 s. • Shelfmark: 802-ZAND1-3.
 • ZANDVOORT, R. W. A handbook of English grammar. 4th ed. Groningen: J.B. Wolters, 1950. 383 s. • Shelfmark: 802-ZAND1-1.
 • ZIMEK, Rudolf. Sémantická výstavba věty: obecnělingvistické problémy metodologie syntaktické sémantiky s nástinem aplikace na ruštinu. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 173 p (Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas ph. • Shelfmark: 808.2-ZIME1-1.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info