Bez popisku

PhDr. Jaroslav Ondráček, CSc. (1929–1984) se ve svých kontrastivních jazykovědných studiích zabýval angličtinou a italštinou, které na Filozofické fakultě vystudoval, a také češtinou a finštinou. Byl pravou renesanční osobností: jeho zájmy sahaly od umění (hra na housle, malířství) až po sport (běh na lyžích, kopaná a další), a všechny tyto zájmy provozoval na vysoké úrovni – před vstupem na studia se tak musel rozhodovat mezi hudbou a jazyky. Pamětníci poznamenávají, že se Ondráček naučil anglicky sám, za pomoci rozhlasového pořadu BBC English by Radio: na gymnáziu v Novém Městě na Moravě, odkud pocházel, se tehdy angličtina nenabízela (Hladký, 1985; Golková, 2004).
Na naši katedru nastoupil v r. 1962, již předtím na fakultě vyučoval angličtinu na Katedře jazyků. V r. 1968 získal titul PhDr. a o pět let později CSc. Zemřel bohužel předčasně, v pouhých 54 letech, i tak stačil vydat řadu článků tak různorodých jako např. „Problemi di traduzione intorno all'opera di Karel Čapek“, „Il verbo italiano e l'idea del futuro“, „Na okraj časového systému finského slovesa“ či „On determination in English and Italian as compared with Finnish and Czech“.
Finštinu se přitom Ondráček naučil až po studiích jako dobrovolný přídavek. Žádný finsky psaný článek nevydal, ale například jeho kritika překladu Waltariho románu Pád Cařihradu svědčí o detailní znalosti tohoto nesnadného jazyka. V tomto textu také odkrývá svůj přístup (i svou pečlivost a pracovitost), když překladateli radí: „Tady nepomůže nic jiného než usilovné studium a neustálá konfrontace struktury obou jazyků."

„Dalším charakteristickým rysem Jaroslava Ondráčka byla jeho pracovitost. Autor tohoto nekrologu jej pamatuje jako studenta na počátku padesátých let. Ondráček tehdy měl pocit, že potřebuje mít vlastní výtisk Jonesovy učebnice fonetiky, ale anglické knihy se v knihkupectvích už neprodávaly; problém vyřešil tak, že si celou knihu ručně opsal.“

Přeloženo z Hladký, J.: Jaroslav Ondráček. Brno Studies in English 1985

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info