Bakalářské studium (bc.) jednooborové (Imatrikulační ročník 2015 a dále))

Anglický jazyk a literatura – jednooborové studium, popis studijního programu

I. První rok:

a. studijní program anglického jazyka a literatury v 1. ročníku tvoří povinné předměty s následujícími kódy (celkem 34 kreditů):

podzimní semestr

 • AJ01001 Anglický jazyk I
 • AJ02001 Úvod do lingvistiky
 • AJ02003 Anglická mluvnice I
 • AJ04000 Úvod do literatury I - přednáška
 • AJ04001 Úvod do literatury I
 • AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Británie I
 • AJ07001 Úvod do studia kultury USA I

jarní semestr

 • AJ01002 Anglický jazyk II
 • AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie
 • AJ02004 Anglická mluvnice II
 • AJ04002 Úvod do literatury II - přednáška
 • AJ04003 Úvod do literatury II
 • AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Británie II
 • AJ07002 Úvod do studia kultury USA II

b. student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu Anglický jazyk II (AJ01002) na konci 1. ročníku. Bez úspěšného absolvování tohoto předmětu si nelze zapisovat další předměty na KAA (viz bod II) kromě kurzů AJ11050 a 116001 až 11608 (kurzy praktického jazyka).

II. V 2. a 3. roce studia si student vybere sám svůj program na každý semestr. Během studia však musí splnit následující požadavky:

a. absolvovat povinné kurzy Akademické psaní (AJ13001) a Mluvená angličtina (AJ11501) a úspěšně je ukončit zkouškou

b. absolvovat povinný kurz Úvod do překladu (AJ19000) a úspěšně jej ukončit zkouškou

- Studenti, jejichž mateřštinou není čeština ani slovenština, musí místo AJ19000 absolvovat kurz AJ12070 a úspěšně jej ukončit zkouškou. V takovém případě si tento kurz (AJ12070) nemohou počítat mezi tři povinně volitelné lingvistické kurzy (viz bod c)

c. absolvovat tři povinně volitelné lingvistické kurzy a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ12xxx

d. absolvovat tři povinně volitelné literární kurzy na KAA, z nichž dva se musí týkat britské literatury (kódy AJ14000 až AJ14007) a jeden americké literatury (AJ15000, AJ15001, AJ15002 nebo AJ15006), a úspěšně je ukončit zkouškou

e. absolvovat tři povinně volitelné kurzy věnované kulturním studiím a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ16xxx, AJ17xxx nebo AJ18xxx

f. úspěšně složit zkoušku z anglického jazyka na konci 4. semestru (AJ11010)

g. úspěšně složit Ústní zkoušku z angličtiny (AJ11020)

h. získat minimálně dalších 60 kreditů z kurzů KAA, tj. seminář AJ01010 nebo libovolný předmět začínající AJ1xxxx

i. získat minimálně 18 kreditů z libovolných kurzů MU

- KAA doporučuje, aby student uvedených 18 kreditů a dalších 10 kreditů povinných z hlediska fakulty a univerzity (filozofie, tělocvik a další jazyk) získal během prvního roku svého studia.

III. Závěrečná práce:

Student musí absolvovat Seminář k bakalářské diplomové práci (AJ19800, 10 kr.) a napsat a obhájit bakalářskou diplomovou práci (AJ19850).

Psaní bakalářské oborové práce obvykle trvá minimálně jeden semestr, během kterého se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře a věnuje se samotnému psaní práce, práci dokončí a odevzdá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info