Kde hledat informace
o Katedře anglistiky a amerikanistiky

Web

Pozor, fakticky existují dva weby katedry:

 • Tyto stránky, spravované přímo Katedrou (zde najdete více interních informací, zpráv o aktuálním dění apod.)
 • Stránky spravované univerzitou (především informace z oficiálních databází MU)

Orientaci ještě ztěžuje to, že z našich stránek někdy odkazujeme na stránky univerzitní, abychom se vyhnuli duplicitám (viz např. Projekty v položce VÝZKUM v horním menu).
Vodítkem je adresa URL: co začíná www.phil.muni.cz, je ve správě FF či jejích ústavů, kdežto www.muni.cz/... jsou stránky univerzitní.

Vyplatí se sledovat oba weby, zejména pokud jde o potvrzování zásadních informací ohledně studia apod. Pokud narazíte na nejednotnost informací nebo chyby na kterékoli stránce, budeme vděčni za upozornění.

Facebook

FF – odtajněné triky pro začátečníky

 • Dva paralelní weby – viz vedlejší sloupec – existují i pro FF a všechna její další pracoviště
 • Poznámka terminologická: „Katedra“, „Ústav“ a „Seminář“ jsou na FF tři názvy pro organizační jednotky zcela stejného typu a úrovně (ne, smysl v tom nehledejte). Když je řeč o více z nich, v praxi se často používá jen jeden z názvů anebo zastřešující termín „pracoviště“ (ten má ale význam širší – může zahrnovat i neakademická pracoviště, třeba knihovnu, CIT, oddělení děkanátu apod.)
  Termín "Kabinet" se užívá pro samostatné pracoviště organizačně přičleněné k některému z ústavů.
  „Centrum“ je čtvrtý možný název pro akademické pracoviště (jako ústav/katedra/seminář), nebo druhý možný název pro podřazené pracoviště (jako kabinet) , nebo také název servisního neakademického pracoviště (třeba CIT).
  Jednoduché, ne?
 • Zvládněte včas IS MU, je nezbytný a značně vám ulehčí život. Najdete tam informace o studiu (šablony pro průchod studiem, informace o předmětech), ale třeba také mapy a plánky budov a učeben a řadu dalších praktických pomůcek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info