Kde hledat informace
o Katedře anglistiky a amerikanistiky

Web – pozor, existují dva weby katedry:

  • tyto stránky, spravované přímo Katedrou (zde najdete více interních informací, zpráv o aktuálním dění apod.)
  • stránky spravované univerzitou (především informace z oficiálních databází MU)

Z našich stránek někdy odkazujeme na stránky univerzitní, abychom informace zbytečně nedublovali (jako například z volby Projekty v položce VÝZKUM v horním menu). Je proto dobré si tuto podvojnost uvědomovat a neztratit se, tím spíše, že platí ve stejné míře i o stránkách fakulty i všech ostatních ústavů.
Vodítkem je adresa URL: co začíná www.phil.muni.cz, je ve správě FF či jejích ústavů, kdežto www.muni.cz/... jsou stránky univerzitní. Vyplatí se sledovat obojí, zejména pokud jde o potvrzování zásadních informací ohledně studia apod.

V praxi se nelze vyhnout chybám a tedy ani rozporným informacím. Pokud na ně narazíte, budeme vděčni za upozornění!

Facebook:

FF – odtajněné triky pro začátečníky:
  • Existují dva paralelní weby o FF i o všech jejích pracovištích – viz vedlejší sloupec
  • "Katedra", "Ústav" a "Seminář" jsou na FF tři názvy pro organizační jednotky zcela stejného typu a úrovně (ne, smysl v tom nehledejte). Když je řeč o více z nich, v praxi se často používá jen jeden z názvů anebo zastřešující termín "pracoviště" (ten má ale význam širší – může zahrnovat i neakademická pracoviště, třeba knihovnu, CIT, oddělení děkanátu apod.)
    Termín "Kabinet" se užívá pro samostatné pracoviště organizačně přičleněné k některému z ústavů.
  • Zvládněte včas IS MU, je nezbytný a značně vám ulehčí život. Najdete tam informace o studiu, ale třeba také mapy a plánky budov a učeben a řadu dalších praktických pomůcek.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info