Kde hledat informace
o Katedře anglistiky a amerikanistiky

Web

Pozor, fakticky existují dva weby katedry:

  • Tyto stránky, spravované přímo Katedrou (zde najdete více interních informací, zpráv o aktuálním dění apod.)
  • Stránky spravované univerzitou (především informace z oficiálních databází MU)

Stejná podvojnost existuje i u stránek fakulty a všech ostatních ústavů, proto je dobré si ji uvědomovat.

Orientaci ještě ztěžuje to, že z našich stránek někdy odkazujeme na stránky univerzitní, abychom se vyhnuli duplicitám (viz např. Projekty v položce VÝZKUM v horním menu).
Vodítkem je adresa URL: co začíná www.phil.muni.cz, je ve správě FF či jejích ústavů, kdežto www.muni.cz/... jsou stránky univerzitní.

Vyplatí se sledovat oba weby, zejména pokud jde o potvrzování zásadních informací ohledně studia apod. Pokud narazíte na nejednotnost informací nebo chyby na kterékoli stránce, budeme vděčni za upozornění.

Facebook

IS

Nezapomeňte, že řadu informací najdete také v Informační systému MU (šablony pro průchod studiem, informace o předmětech, orientace v budovách atd.)

FF – odtajněné triky pro začátečníky

  • Existují dva paralelní weby o FF i o všech jejích pracovištích – viz vedlejší sloupec
  • "Katedra", "Ústav" a "Seminář" jsou na FF tři názvy pro organizační jednotky zcela stejného typu a úrovně (ne, smysl v tom nehledejte). Když je řeč o více z nich, v praxi se často používá jen jeden z názvů anebo zastřešující termín "pracoviště" (ten má ale význam širší – může zahrnovat i neakademická pracoviště, třeba knihovnu, CIT, oddělení děkanátu apod.)
    Termín "Kabinet" se užívá pro samostatné pracoviště organizačně přičleněné k některému z ústavů.
  • Zvládněte včas IS MU, je nezbytný a značně vám ulehčí život. Najdete tam informace o studiu, ale třeba také mapy a plánky budov a učeben a řadu dalších praktických pomůcek.