I. První rok:

a. studijní program anglického jazyka a literatury v 1. ročníku tvoří povinné předměty s následujícími kódy (celkem 34 kreditů):

podzimní semestr

AJ01001 Anglický jazyk I

AJ02001 Úvod do lingvistiky

AJ02003 Anglická mluvnice I

AJ04000 Úvod do literatury I - přednáška

AJ04001 Úvod do literatury I

AJ06001 Úvod do studia kultury Velké Británie I

AJ07001 Úvod do studia kultury USA I

jarní semestr

AJ01002 Anglický jazyk II

AJ02002 Úvod do fonetiky a fonologie

AJ02004 Anglická mluvnice II

AJ04002 Úvod do literatury II - přednáška

AJ04003 Úvod do literatury II

AJ06002 Úvod do studia kultury Velké Británie II

AJ07002 Úvod do studia kultury USA II

b. Student musí úspěšně složit zkoušku z předmětu Anglický jazyk II (AJ01002) na konci 1. ročníku. Bez úspěšného absolvování tohoto předmětu si nelze zapisovat další předměty na KAA (viz bod II) kromě kurzů AJ11050 a 116001 až 11608 (kurzy praktického jazyka).

II. V 2. a 3. roce studia si student vybere sám svůj program na každý semestr. Během studia však musí splnit následující požadavky:

a. absolvovat povinné kurzy Akademické psaní (AJ13001) a Mluvená angličtina (AJ11501). Kurz Akademické psaní je nutné ukončit zkouškou, kurz Mluvená angličtina je možné ukončit i zápočtem (platí pouze pro dvouoborové studenty!)

b. absolvovat povinný kurz Úvod do překladu (AJ19000) a úspěšně jej ukončit zkouškou

Studenti, jejichž mateřštinou není čeština ani slovenština, musí místo AJ19000 absolvovat kurz AJ12070 a úspěšně jej ukončit zkouškou. V takovém případě si tento kurz (AJ12070) nemohou počítat mezi tři povinně volitelné lingvistické kurzy (viz bod c).

c. absolvovat tři povinně volitelné lingvistické kurzy a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ12xxx

d. absolvovat tři povinně volitelné literární kurzy na KAA, z nichž dva se musí týkat britské literatury (kódy AJ14000 až AJ14007) a jeden americké literatury (AJ15000, AJ15001, AJ15002 nebo AJ15006), a úspěšně je ukončit zkouškou

e. absolvovat tři povinně volitelné kurzy věnované kulturním studiím a úspěšně je ukončit zkouškou. Kódy těchto kurzů začínají AJ16xxx, AJ17xxx nebo AJ18xxx

f. úspěšně složit zkoušku z anglického jazyka na konci 4. semestru (AJ11010)

g. úspěšně složit Ústní zkoušku z angličtiny (AJ11020)

III. Závěrečná práce:

Student, který končí studium studium Anglického jazyka a literatury jako diplomový obor, musí absolvovat Seminář k bakalářské diplomové práci (AJ19800, 10 kr.) a napsat a obhájit bakalářskou diplomovou práci (AJ19850).

Psaní bakalářské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře a ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce, práci dokončí a odevzdá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info