Anglický jazyk a literatura (česká akreditace, 2019 a dále, vedlejší studijní plán)

Součásti SZZ a jejich obsah

Písemná zkouška formou testu, který se skládá ze 3 částí:
1. základy anglofonních literatur
2. základy britsko-amerických kulturních reálií
3. lingvistika (fonetika a fonologie, gramatika, základy jazykovědy, základy překladu)
Test probíhá formou tzv. multiple choice (výběr jedné správné opovědi z několika možností). Jednotlivé oblasti testují znalosti ze všech povinných kurzů nabízených ve vedlejší formě programu Anglický jazyk a literatura.


Doporučený průchod studijním plánem

Povinné předměty (P+PV 60 kr.)
Kód Název Garant Ukončení Kreditů
AJL01001 Anglický jazyk I S. Kalová z 3
AJL01002 Anglický jazyk II S. Kalová PZk 3
AJL02003 Anglická mluvnice I - přednáška J. Pelclová z 1
AJL02004 Anglická mluvnice I - seminář J. Pelclová zk 2
AJL02005 Anglická mluvnice II - přednáška J. Pelclová zk 1
AJL02006 Anglická mluvnice II - seminář J. Pelclová zk 2
AJL02001 Úvod do lingvistiky J. Chovanec zk 6
AJL02002 Úvod do fonetiky a fonologie K. Tomková zk 6
AJL04000 Úvod do literatury I (přednáška) M. Horáková z 1
AJL04001 Úvod do literatury I (seminář) M. Horáková zk 5
AJL04002 Úvod do literatury II (přednáška) M. Horáková z 1
AJL04003 Úvod do literatury II (seminář) M. Horáková zk 5
AJL06001 Úvod do studia kultury Velké Britanie I M. Kaylor zk 3
AJL06002 Úvod do studia kultury Velké Britanie II S. Hardy zk 3
AJL07001 Úvod do studia kultury USA I T. Pospíšil zk 3
AJL07002 Úvod do studia kultury USA: Kapitoly z kultury T. Pospíšil zk 3
AJL11010 Zkouška z anglického jazyka K. Tomková zk -
AJL11020 Ústní zkouška z angličtiny - mluvený projev K. Tomková zk -
AJL11501 Mluvená angličtina K. Tomková zk 6
AJL19000 Úvod do překladu J. Rambousek zk 6

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info