Kód Název předmětu Vyučující Semestr Ukončení Kredity Forma, periodicita
  Povinný společný základ:          
AJ32020 Filozofie jazyka Katedra filozofie, Bělohrad PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32030 Cizí jazyk 1 – referát v angličtině školitel PS/JS Z 5 referát na konferenci (kdykoliv během studia)
AJ32031 Cizí jazyk 2 – publikace v angličtině školitel PS/JS Z 5 publikace článku 5-10 stran (kdykoli během studia)
AJ32032 Odborná publikace II v češtině školitel PS/JS Z 5

publikace článku 5-10 stran

  Oborové předměty:          
AJ32040 Dějiny lingvistiky
(History of Linguistics)
Urbanová PS/JS K 10 kolokvium – zapisuje se kdykoli během studia
AJ32041 Historická lingvistika
(Historical Linguistics)
Sauer, Chamonikolasová PS/JS K 10 intenzivní kurz – koná se 1x za 2 roky; kolokvium
AJ32042 Moderní lingvistika
(Modern Linguistics)
Urbanová PS/JS K 10 kolokvium – zapisuje se kdykoli během studia
AJ32050 Vybrané kapitoly z funkční syntaxe
(Selected Topics in Functional Syntax)
Chamonikolasová PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32051 Vybrané kapitoly z pragmatiky a sociolongvistiky
(Selected Topics in Pragmatics and Sociolinguistics)

Chovanec, Urbanová

PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32052 Vybrané kapitoly ze sémantiky
(Selected Topics in Semantics)
Kudrnáčová PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32054 Vybrané kapitoly ze stylistiky
(Selected Topics in Stylistics)
Urbanová PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32055 Metodologie vědecké práce
(Research Methodology)

Chovanec, 

Chamonikolasová

PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
AJ32056 Vybrané kapitoly z překladu
(Selected Topics in Translation)
Kamenická PS/JS K 10 kurz – koná se 1x za 2 roky
  Příprava disertační práce:          
AJ32061 Seminář k disertační práci I
(Ph.D. Dissertation Seminar I)
školitel PS/JS Z 5 konzultace, studium pramenů, výběr a příprava materiálu k analýze
AJ32062 Seminář k disertační práci II
(Ph.D. Dissertation Seminar II)
školitel PS/JS Z 5 konzultace, studium pramenů, příprava materiálu k analýze, analýza, odevzdání konceptu 5-10 stran textu disertace
AJ32063 Seminář k disertační práci III
(Ph.D. Dissertation Seminar III)
školitel PS/JS Z 5 konzultace, studium pramenů, příprava materiálu k analýze, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ32064 Seminář k disertační práci IV
(Ph.D. Dissertation Seminar IV)
školitel PS/JS Z 5 konzultace, studium pramenů, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ32065 Seminář k disertační práci V
(Ph.D. Dissertation Seminar V)
školitel PS/JS Z 15 konzultace, studium pramenů, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ32066 Seminář k disertační práci VI
(Ph.D. Dissertation Seminar VI)
školitel PS/JS Z 20 konzultace, studium pramenů, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ32067 Seminář k disertační práci VII
(Ph.D. Dissertation Seminar VII)
školitel PS/JS Z 20 konzultace, studium pramenů, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ32068 Seminář k disertační práci VIII
(Ph.D. Dissertation Seminar VIII)
školitel PS/JS Z 20 konzultace, studium pramenů, analýza, odevzdání konceptu 10-15 stran textu disertace
AJ38000 Teze disertační práce školitel PS/JS Z 5 odevzdání tezí (10-20 stran)
AJ39000 Disertační práce školitel PS/JS Z 25 odevzdání disertační práce
  Ostatní          
AJ32070 Zahraniční semestrální studijní pobyt školitel PS/JS Z (20) volitelný předmět - nahrazuje v době studijního pobytu studenta kurzy, které probíhají na FF MU (AJ32050-56 a AJ32061-68)
  Celkem       240  

 

Poznámky:

 1. Kurzy AJ32050-AJ32056 se konají jedenkrát za 2 roky v podzimním nebo jarním semestru. Studenti si je postupně zapíší podle aktuálního seznamu kurzů v Informačním systému. Výuka se koná 3-4krát za semestr, vždy v pátek ve 13.00-16.00.
 2. Kurz AJ32041 Historická lingvistika se koná formou intenzivního kurzu jedenkrát za dva roky.
 3. Semináře k disertační práci (AJ32061–AJ32068) si studenti zapíší podle svého osobního studijního plánu po dohodě se školitelem. Teze disertační práce si student zapíše tehdy, kdy plánuje odevzdat disertační práci – odevzdávají zároveň s disertační prací ve formě brožurky a rozesílají se členům komise.
 4. Následující předměty neprobíhají formou výuky, jsou pouze zakončeny ústní zkouškou na základě doporučené literatury. Vypisují se v každém semestru, student si je tedy zapíše kdykoliv během studia:
  • AJ32040 Dějiny lingvistiky
  • AJ32042 Moderní lingvistika
  • AJ32057 Teorie překladu
 5. Vedoucí oborové komise uděluje zápočet:
  • ze seminářů k disertační práci studentům, kteří mají mimofakultní školitele
  • za předmět AJ32030 Cizí jazyk 1 – referát v angličtině
  • za předmět AJ32031 Cizí jazyk 2 – publikace v angličtině
  • za předmět AJ32032 a AJ32033 Odborná publikace II
 6. Pokud student odjede na zahraniční stáž, během níž pracuje na své disertaci nebo navštěvuje kurzy na zahraničí univerzitě, zapíše si pro daný semestr kurz AJ32070 Zahraniční stáž. 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info