Bakalářská diplomová práce

Tyto informace jsou určeny studentům jednooborového i dvouoborového bakalářského studia (Bc.), pro něž je anglický jazyk diplomovým oborem a započali studium v roce 2015 a později.
Předepsaný rozsah bakalářské diplomové práce: 65 000 znaků (minimálně).
Žádná oborová práce. Dvouoboroví studenti, kteří píší diplomovou práci na svém druhém oboru, na KAA žádnou oborovou práci nepíší.

 

Tyto informace jsou určeny studentům jednooborového i dvouoborového bakalářského studia (Bc.), pro něž je anglický jazyk diplomovým oborem a započali studium v roce 2014 nebo dříve.
Předepsaný rozsah bakalářské diplomové práce: 60 000 znaků (minimálně).
Předepsaný rozsah bakalářské oborové práce: 25 000 znaků (minimálně).
 

Minimální rozsah zahrnuje poznámkový aparát, vysvětlivky a soupis použité literatury. Nepočítají se do něj titulní strany, obsah, poděkování a přílohy.


Vzor bakalářské diplomové práce (vazba, titulní strana, obsah atd.) naleznete zde.
 
Technické normy: Níže uvedené normy platí při psaní všech diplomových prací na KAA. Vycházejí ze stylů, které používají univerzity v anglofonních zemích, a jako takové jsou doporučenou normou pro studenty Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Okraje

 • Vlevo – 3,5 cm (pro diplomové práce vyvázané do pevných desek), 2,5 cm pro ostatní práce.
 • Vpravo – 2,5 cm
 • Nahoře – 2,5 cm
 • Dole – 2,5 cm

Vzhled stránky

 • Doporučujeme užití dvojitého řádkování.
 • Přípustný je pouze jednostranný tisk. U prací s rozsahem přesahujícím 90 stran (včetně titulní strany, obsahu a všech dalších částí práce) je užití oboustranného tisku povoleno.
 • Stránky musejí být očíslované v zápatí se zarovnáním uprostřed.
 • Velikost písma: 12 b. (10 b. pro poznámky pod čarou)
 • Typ písma: doporučujeme fonty Times Roman, Garamond, Arial nebo Tahoma.


V případě, že si studenti nejsou jisti, jak přesně uvedená doporučení dodržovat, doporučujeme konzultovat tuto záležitost s vedoucím práce.


Standardní délka studia tohoto programu je šest semestrů. V šestém semestru se tedy studenti primárně věnují psaní bakalářské diplomové práce. Samotnému psaní však nezbytně předchází rozsáhlý výzkum a důkladná příprava. Výzkum by měl být z převážné části hotov na konci předposledního semestru studia, tedy do konce pátého semestru.

 1. Pokud student plánuje studium ukončit v šestém semestru, musí si téma diplomové práce zvolit nejpozději do konce semestru ČTRTÉHO. Je tedy nezbytné, aby vyhledal vyučujícího, který povede jeho práci, a prodiskutoval s ním její zamýšlené téma a směřování. Vedoucí práce zadá téma spolu s krátkým popisem do ISu.
 2. V PÁTÉM semestru si student do ISu zapíše seminář AJ19800 (Seminář k bakalářské diplomové práci). Do tohoto kurzu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří obdrží souhlas vedoucího práce a jejichž téma práce bylo zapsáno do ISu. V tomto semestru se student věnuje výzkumu a pracuje na tezi diplomové práce. Do konce semestru by měl student přesně vědět, čím se bude ve své práci zabývat (k tomu pomůže elektronický seminář v ELFu), a dokončí převážnou část výzkumu a studia odborné literatury. K úspěšnému splnění těchto požadavků studentům doporučujeme PRAVIDELNÉ konzultace s vedoucím práce.
 3. V ŠESTÉM (tj. posledním) semestru si student do ISu zapisuje seminář AJ19850 (Bakalářská diplomová práce). Ihned poté zahajuje psaní bakalářské diplomové práce a pravidelně ji konzultuje se svým vedoucím. Mějte na paměti, že napsání diplomové práce je nelehkým a časově náročným procesem. Student by si svůj časový harmonogram neměl plánovat pouze na několik dnů či týdnů dopředu. Doporučujeme plánovat v řádech měsíců. Pro obhajobu v jarním semestru je termín odevzdání diplomových prací na Filozofické fakultě MU stanoven na 30. dubna (obhajoba v červnu). Termín odevzdání prací pro obhajoby v podzimním semestru je stanoven na 30. listopadu (obhajoby v lednu či únoru). Práce odevzdané po těchto datech nebudou přijaty k obhajobě (student může zažádat o odložení termínu; takové žádosti je však vyhověno pouze ze závažných důvodů, jako jsou například dlouhodobý studijní pobyt v zahraničí nebo vážné onemocnění).
 4. Seminář k bakalářské diplomové práci (AJ19800) i samotná Bakalářská diplomová práce (AJ19850) jsou v ISu hodnoceny zápočtem (Z). Zápočet za Seminář k bakalářské diplomové práci je do ISu studentovi udělen za splnění úkolů elektronického semináře v ELFu. Zápočet za Bakalářskou diplomovou práci je do ISu studentovi udělen, splní-li formální kritéria, jež jsou stanovena Filozofickou fakultou MU a Katedrou anglistiky a amerikanistiky (viz výše). Známku student obdrží po obhajobě práce. Obhajoba práce je součástí komisionální státní zkoušky (členy komise jsou vedoucí práce, oponent a předseda komise), za práci je udělena známka, která bude uvedena na diplomu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info