Oborová práce

Tyto informace jsou určeny studentům dvouoborového studia, pro něž je anglický jazyk nediplomovým oborem.

Předepsaný rozsah magisterské oborové práce: 50 000 znaků včetně mezer (minimálně).
Předepsaný rozsah bakalářské oborové práce: 25 000 znaků včetně mezer (minimálně).
Minimální rozsah zahrnuje poznámkový aparát, vysvětlivky a soupis použité literatury. Nepočítají se do něj titulní strany, obsah, poděkování a přílohy.

Dvouoboroví studenti, kteří píší diplomovou práci na svém druhém oboru na KAA žádnou oborovou práci nepíší

Technické normy: Níže uvedené normy platí při psaní všech diplomových prací na KAA. Vycházejí ze stylů, které používají univerzity v anglofonních zemích, a jako takové jsou doporučenou normou pro studenty Katedry anglistiky a amerikanistiky.

Okraje

 • Vlevo – 3,5 cm (pro diplomové práce vyvázané do pevných desek), 2,5 cm pro ostatní práce.
 • Vpravo – 2,5 cm
 • Nahoře – 2,5 cm
 • Dole – 2,5 cm

Vzhled stránky

 • Doporučujeme užití dvojitých mezer.
 • Přípustný je pouze jednostranný tisk. U prací s rozsahem přesahujícím 90 stran (včetně titulní strany, obsahu a všech dalších částí práce) je užití oboustranného tisku povoleno.
 • Stránky musejí být očíslované v zápatí se zarovnáním uprostřed.
 • Velikost písma: 12 b. (10 b. pro poznámky pod čarou)
 • Typ písma: Doporučujeme fonty Times Roman, Garamond, Arial nebo Tahoma.

V případě, že si studenti nejsou jisti, jak přesně uvedená doporučení dodržovat, doporučujeme konzultovat tuto záležitost s vedoucím práce. Téma nediplomové práce by si měl student stanovit do začátku semestru, který předchází semestru odevzdání – TŘETÍ semestr pro dvouleté studijní programy (pouze Mgr.), PÁTÝ semestr pro tříleté studijní programy (Bc. a Mgr.). Student kontaktuje vedoucího práce a promluví s ním o zamýšleném tématu. Je tedy nezbytné, aby vyhledal vyučujícího, který povede jeho práci, a prodiskutoval s ním její zamýšlené téma a směřování.

 1. V pátém semestru si student do ISu zapisuje AJ19700 (Seminář k bakalářské oborové práci – studenti bakalářských programů) nebo AJ29700 (Seminář k magisterské oborové práci – studenti magisterských programů). Dále si v ELFu zapisuje elektronický seminář „Writing a B.A. Thesis“ (Bc. studenti) nebo „Writing a M.A. Thesis“ (Mgr. studenti). Do tohoto kurzu se mohou přihlásit pouze studenti, kteří obdrží souhlas vedoucího práce. V tomto semestru se student věnuje výzkumu a vypracovává zadání diplomové práce. Do konce semestru by měl student přesně vědět, čím se bude ve své práci zabývat (k tomu pomůže elektronický seminář v ELFu), a dokončí převážnou část výzkumu a studia odborné literatury. K úspěšnému splnění těchto požadavků studentům doporučujeme PRAVIDELNÉ konzultace s vedoucím práce.
 2. V POSLEDNÍM semestru si student do ISu zapisuje AJ19750 (Bakalářská oborová práce – studenti bakalářský programů) nebo AJ29750 (Magisterská oborová práce – studenti magisterských programů). Ihned poté zahajuje psaní práce a pravidelně ji konzultuje se svým vedoucím. Mějte na paměti, že i vytvoření kvalitní oborové práce je nesmírně náročné a zabere mnoho času. Student by si svůj časový harmonogram neměl plánovat pouze na několik dnů či týdnů dopředu. Doporučujeme plánovat v řádech měsíců. Oborovou práci je student povinen odevzdat na sekretariát Katedry anglistiky a amerikanistiky nejpozději k nejzazšímu termínu odevzdání, který je stanoven na 30. listopadu (pro státní zkoušky v lednu/únoru) a 30. dubna (pro státní zkoušky v červnu).
 3. Seminář k bakalářské oborové práci (AJ19700 pro Bc. studenty a AJ29700 pro Mgr. studenty) i samotná oborová práce (AJ19750 pro Bc. studenty a AJ29700 pro Mgr. studenty) jsou v ISu hodnoceny zápočtem (Z). Zápočet za Seminář k oborové práci je do ISu studentovi udělen za splnění úkolů elektronického semináře v ELFu. Zápočet za oborovou práci je do ISu studentovi udělen, splní-li formální kritéria, jež jsou stanovena Filozofickou fakultou MU, a pokud práce odpovídá publikačním standardům daného oboru. Zapsáním zápočtu (Z) za oborovou práci do ISu vedoucí tuto práci přijímá, ta je poté archivována na Katedře anglistiky a amerikanistiky.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info