Registrace tématu diplomové práce

Zvolené téma diplomové práce je potřeba zaregistrovat v IS přes aplikaci Student > V průběhu semestru > Rozpisy témat > Bakalářská / Magisterská diplomová práce > Témata: založit. Student se přihlásí na konkrétní téma a vyčká schválení ze strany vedoucího práce (pokud je vyžadováno).
Úpravy vypsaných témat podléhají dohodě studenta s vedoucím a mohou být provedeny buď formou úpravy stávajícího tématu nebo vypsáním tématu nového, pokud je odchylka od původního tématu příliš velká.
Studenti také mohou přicházet s vlastními návrhy na téma diplomové práce. V tom případě studenti kontaktují potenciálního vedoucího podle odborného zaměření níže s konkrétním návrhem tématu, které není aktuálně vypsané. Svou představu o zadání DP formulují v rozsahu přibližně jednoho odstavce a navrhnou alespoň pět publikací sekundární literatury. Po dohodě vedoucí zadá téma do IS a přihlásí na něj studenta (konkrétní postup si student s vedoucím domluví).
Termín zadání diplomové práce typicky připadá nejpozději na druhý pátek semestru předcházejícímu semestru, kdy student plánuje odevzdání práce, tj. semestru, ve kterém má student zapsán Seminář k DP 1.
Doktorští studenti mohou také vést bakalářskou diplomovou práci. Počet souběžně vedených prací je limitován na jednu bakalářskou práci a k registraci tématu u doktorského studenta je nutný souhlas školitele doktorského studenta.
Vedoucí má právo vedení DP odmítnout, především z kapacitních důvodů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info