Rigorózní řízení

Rigorózní řízení na KAA se řídí Studijním a zkušebním řádem MU (Část pátá: Rigorózní řízení) a fakultní směrnicí k rigoróznímu řízení.
Uchazeč musí být absolventem magisterského studijního programu oboru Anglický jazyk a literatura nebo Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy. Aby uchazeč mohl úspěšně projít rigorózním řízením, předloží práci, která musí splňovat požadavky uvedené v obou výše zmíněných předpisech, a složí ústní komisionální rigorózní zkoušku.
Součástí rigorózní zkoušky je také zkouška z filozofie. Rigorózní práce odpovídající fakultním předpisům musí být psaná v anglickém jazyce.

Uchazeč je povinen ke zkoušce nastudovat tuto literaturu:

Jazyk

  1. Halliday, Michael Alexander Kirkwood: Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London. Edward Arnold 1979
  2. Hladký, Josef.: A Guide to Pre-Modern English. MU 2003
  3. Lyons, John.: Linguistic Semantics. Longman 1996
  4. Mey, Jacob.: Pragmatics. Blackwell 2002
  5. Pym, Anthony.: Exploring Translation Theories. Routledge 2010

Literatura

  1. Alexander, Michael: A History of English Literature. Palgrave 2000
  2. Bradbury, Malcolm; Ruland, Richard: From Puritanism to Postmodernism: A History of American Literature, Penguin 1991
  3. Eagleton, Terry: After Theory. Penguin Books, 2006
  4. Loomba, Ania: Colonialism / Postcolonialism (New Critical Idiom), Routledge, 2005.
  5. Wolfreys, Julian (ed): Modern British and Irish Criticism and Theory. Edinburgh University Press 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info