Aby se jednooborový student mohl přihlásit ke Statní závěrečné zkoušce magisterské (AJ29999) na konci magisterského studia, musí splnit následující požadavky:

  a. absolvovat kurzy Teorie literatury a kultury I a II (AJ20001 a AJ20002) a úspěšně je zakončit zkouškou

  b. absolvovat kurz Historický vývoj angličtiny (AJ20003) a úspěšně jej zakončit zkouškou

  c. úspěšně složit Zkoušku z anglického jazyka (AJ21110 + AJ21120) během studia nebo předložit k uznání:

     i.   certifikát Cambridge Certificate of Proficiency in English, s hodno­cením A nebo B či

     ii.  IELTS (International English Language Testing System) s hodnoce­ním 8 nebo vyšším, či

     iii. získat alespoň 75 bodů ze zkoušky z praktického jazyka v rámci bakalářské státní zkoušky z oboru Anglický jazyk a literatura na KAA FF MU a současně dosáhnout hodnocení A, B nebo C z Ústní zkoušky z angličtiny - mluvený projev (AJ11020)

  d. absolvovat šest kurzů vybraného zaměření („track“) a úspěšně je zakončit zkouškou

  e. získat během tohoto studia dalších 40 kreditů na KAA

  f. získat minimálně 8 kreditů z libovolných kurzů MU

  g. absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801)

  h. napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci (AJ29850).

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ29801) a práci dokončí a odevzdá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info