Courses compulsory for the PAJ programme taught by dr. Kamenická will be scheduled in the coming semesters as follows:
Autumn 2018:
AJ69011 Text and Discourse Analysis
AJ69012 Translation Theory I
AJ69013 Translation Theory II

Spring 2019:
- none -

Autumn 2019:
AJ69011 Text and Discourse Analysis
AJ69012 Translation Theory I
AJ69022 Stylistics for English-language Translation
AJ69039 Translation-specific Tendencies

Please contact dr. Kamenická to ask questions or resolve situations which you need to address.

I. Aby se jednooborový student uzavírající magisterské studium mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (AJ69999), musí splnit následující požadavky a tím získat minimálně 116 kreditů:

a.  absolvovat tyto kurzy (39 kreditů):

 • AJ69022  Stylistika pro překladatele AJ (5 kr.)
 • CJBB119  Kurz správného psaní pro nebohemisty (3 kr.)
 • AJ69010   Praktické a technické aspekty překladu (4 kr.)
 • AJ69011   Analýza textu a diskurzu (4 kr.)
 • AJ69012   Teorie překladu I (4 kr.)
 • AJ69013   Teorie překladu II – aplikace (4 kr.)
 • AJ69039   Univerzálie v neliterárním překladu (5 kr.)
 • AJ69043   Překlad v prostředí internetu (5 kr.)
 • AJ69056   Technický překlad  (5 kr.)

a úspěšně je zakončit zkouškou.

b.  během studia úspěšně složit Zkoušku z anglického jazyka (AJ21110 + AJ21120) nebo předložit k uznání:

 • i. certifikát Cambridge Certificate of Proficiency in English, či    
 • ii. IELTS (International English Language Testing System) s hodnocením 8 nebo vyšším, či
 • iii. získat alespoň 75 bodů ze zkoušky z praktického jazyka v rámci bakalářské státní zkoušky z oboru Anglický jazyk a literatura na KAA FF MU a současně dosáhnout hodnocení A, B nebo C z Ústní zkoušky z angličtiny - mluvený projev (AJ11020).

c.  Získat 59 kreditů za absolvování dalších kurzů na Katedře anglistiky a amerikanistiky.
Z této sumy student musí alespoň 40 kreditů získat z kurzů, jejichž kódy začínají AJ6..., AJ290... nebo AJ22.

d.  absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ69800 a AJ69801) - 20 kreditů.

e.   napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci.

Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně tři semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ69800), ve druhém semestru se věnuje samotnému psaní práce a semináři II (AJ69801) a ve třetím semestru práci dokončí a odevzdá.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info