Studijní plán

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní zkouška má dvě části:
1. Obhajoba diplomové práce
2. Překladatelství anglického jazyka
Druhá část se skládá z těchto tematických okruhů:
- Obhajoba písemného překladu (překlad zadaného textu; doba vypracování 3 hodiny),
- Ústní zkouška z teorie překladu

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Climate Change Terminology - A Glossary of Terms
Interference in Students' Translations
Comparing Translation Competence
Czech Literary Translation from English in the Period 1948 - 1968
Translating Beasts of No Nation
Video game translation in the Czech Republic – from fan translation to professionalism
Saudek's translation of King Lear


Doporučený průchod studijním plánem

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:AJP69800 Seminář k magisterské diplomové práci I R. Kamenická 10 3
FF:AJP69801 Seminář k magisterské diplomové práci II R. Kamenická 10 4
FF:AJP69850 Magisterská diplomová práce R. Kamenická - 4
      20 kreditů  

Povinné předměty (P a PV více než 90 kr.)

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:AJL21110 Zkouška z anglického jazyka K. Tomková - 2
FF:AJL21120 Ústní zkouška z anglického jazyka K. Tomková - 3
FF:AJP69010 Praktické a technické aspekty překladu J. Rambousek 4 2
FF:AJP69011 Analýza textu a diskurzu R. Kamenická 4 1
FF:AJP69012 Teorie překladu I. N. Kudrnáčová 4 1
FF:AJP69013 Teorie překladu II - aplikace J. Chamonikolasová 4 2
FF:AJP69022 Stylistika pro překladatele AJ N. Kudrnáčová 5 2
FF:AJP69039 Obecné tendence v překladu J. Chamonikolasová 5 2
FF:AJP69043 Překlad v prostředí internetu J. Rambousek 5 3
FF:AJP69056 Technický překlad J. Chamonikolasová 5 4
FF:CJBB119 Kurz správného psaní pro nebohemisty J. Vojtová 3 1
      39 kreditů  

Povinně volitelné předměty

Z nabídky Povinně volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 51 kreditů. Z tohoto množství musí být minimálně 41 kreditů z profilujících předmětů.

Kód Název Garant Kreditů
FF:AJL22065 Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčová 6
FF:AJL22066 Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL22068 Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčová 6
FF:AJL22082 Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclová 6
FF:AJL22083 Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovanec 6
FF:AJL22087 Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovanec 6
FF:AJL22089 Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasová 6
FF:AJL22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL29054 Překlad dětské literatury J. Rambousek 6
FF:AJL29055 Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousek 6
FF:AJL29066 Styl a překlad J. Chamonikolasová 6
FF:AJP69040 Kultivace překladatelských kompetencí R. Kamenická 6
FF:AJP69049 Překlad podporovaný počítačem N. Kudrnáčová 5
FF:AJP69051 Překladový projekt J. Rambousek 6
FF:AJP69052 Překladový projekt - titulkování N. Kudrnáčová 6
FF:AJP69054 Překlad: mezní případy, aktuální dění J. Rambousek 6
FF:AJP69059 Právní překlad N. Kudrnáčová 6
FF:AJP69074 Vybrané kapitoly v překladu do angličtiny N. Kudrnáčová 6
FF:AJP69078 Lokalizace softwaru v praxi N. Kudrnáčová 6
FF:AJP69079 Překlad marketingových textů L. Seibertová 6

Volitelné předměty

Z nabídky Volitelných předmětů na KAA musí student nasbírat minimálně 10 kreditů. Tyto kredity lze sbírat i z kategorie "Povinně volitelné předměty" v rámci studia PAJ.

Kód Název Garant Kreditů
FF:AJL20001 Teorie literatury a kultury I M. Kaylor 8
FF:AJL20002 Teorie literatury a kultury II T. Pospíšil 8
FF:AJL20003 Historický vývoj angličtiny J. Chamonikolasová 8
FF:AJL22065 Sémantika: anglická slovesa N. Kudrnáčová 6
FF:AJL22066 Výslovnostní podoby angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL22068 Sémantika: větná semantika N. Kudrnáčová 6
FF:AJL22082 Pragmatika: Význam v kontextu J. Pelclová 6
FF:AJL22083 Stylistika: Jazyk v médiích J. Chovanec 6
FF:AJL22087 Forenzní lingvistika: anglický jazyk v právním kontextu J. Chovanec 6
FF:AJL22089 Sociolingvistické dovednosti: Akademická mluva J. Chamonikolasová 6
FF:AJL22091 Sociolingvistika: Dimenze interkulturní komunikace J. Chovanec 6
FF:AJL22093 Výslovnostní podoby americké angličtiny K. Tomková 6
FF:AJL22098 Analýza jazyka mluvených médií J. Chamonikolasová 6
FF:AJL24054 Současné britské spisovatelky M. Franková 6
FF:AJL24055 Iris Murdoch: spisovatelka a filozofka M. Franková 6
FF:AJL24090 Teorie Biografie M. Kaylor 6
FF:AJL24101 Dramatik Tom Stoppard T. Kačer 6
FF:AJL25056 Dramatik Arthur Miller T. Kačer 6
FF:AJL26071 John Milton's 'Paradise Lost' and the British Civil War S. Hardy 6
FF:AJL27051 Současné indiánské komunity J. Chamonikolasová 6
FF:AJL27053 Občanská a lidská práva: srovnávací pohled J. Smith 6
FF:AJL27075 Philip K. Dick on Screen F. Krajník 6
FF:AJL29054 Překlad dětské literatury J. Rambousek 6
FF:AJL29055 Carrollova "Alice" v češtině J. Rambousek 6
FF:AJL29066 Styl a překlad J. Chamonikolasová 6
FF:SAKS001 Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšil 8
FF:SAKS003 Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky P. Kyloušek 8
FF:SAKS004 Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšil 8

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info