Studijní plán

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba diplomové práce (psaná v angličtině nebo francouzštině).
2. Ústní zkouška se dělí dle zaměření na anglofonní a frankofonní oblast. Zkoušky probíhají v příslušných jazycích.
Zkouška se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z těchto oblastí: kulturní aspekty konstrukce identity; vícejazyčnost, jazyky a jazykové změny v Severní America; kolonialismus, regionalismus; současná společnost ve sledovaných areálech; literatura a kultura Kanady, USA, Mexika a Karibiku.
Zkoušející ověřují znalost vybrané studijní literatury, schopnost studentů teoreticky analyzovat mezikulturní jevy a náležitě je situovat v historickém i současném společenském kontextu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Anti-multiculturalism in Quebec - Backlash on the Allophones
Evaluative language in journalistic discourse
Native Soul, Anglo-American Standards
The Slave Narrative and its Crucial Features
Inuit Pattern of Childrearing
The Popular Image of the American West Disrupted by Pioneer Women’s Writing
The Integration of Western Values by African Americans as Portrayed in Selected Works of Toni Morrison and Gloria Naylor

Les anglicismes et la politique au Québec (l'imaginaire linguistique des citoyens en confrontation avec le médias)
Les revendications des Premières Nations : réalité et littérature
Rap québécois
La comparaison du joual et de l’acadien dans les oeuvres Les Belles soeurs de Michel Tremblay et La Sagouine d’Antonine Maillet
Wajdi Mouawad: Incendies. Oeuvre littéraire et son adaptation cinématographique


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (80 kr.)

Student absolvuje veškeré povinné předměty (SAKS001-006), předměty Seminář k magisterské diplomové práci I a II, předmět Magisterská diplomová práce a předmět Praxe. Dohromady tak získá 80 kreditů.

Diplomová práce (min. 20 kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:SAKS091 Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšil 10 3
FF:SAKS092 Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšil 10 4
FF:SAKS093 Magisterská diplomová práce T. Pospíšil - -
      20 kreditů  

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:SAKS001 Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšil 8 1
FF:SAKS002 Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovanec 8 1
FF:SAKS003 Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky P. Kyloušek 8 2
FF:SAKS004 Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšil 8 2
FF:SAKS005 Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilera 8 3
FF:SAKS006 Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušek 8 3
FF:SAKS080 Praxe T. Pospíšil 12 4
      60 kreditů  

Specializační část (min. 40kr.)

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat sedm kurzů (min 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ). Předměty SAKS011-015 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 021-025 jsou předměty frankofonního areálu.

Specializační předměty - anglofonní a frankofonní areály

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 FJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 FJ)

Kód Název Garant Kreditů
FF:SAKS011 Severoamerické mezikulturní narativy M. Horáková 6
FF:SAKS012 Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousek 6
FF:SAKS013 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšil 6
FF:SAKS014 Současné otázky americké lingvistiky J. Chovanec 6
FF:SAKS015 Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšil 5
FF:SAKS021 Obraz USA a Ameriky v quebecké literatuře P. Vurm 6
FF:SAKS022 Quebecké divadlo P. Kyloušek 6
FF:SAKS023 České překlady z quebecké a karibské literatury P. Kyloušek 6
FF:SAKS024 Francouzština v Severní Americe Ch. Cusimano 6
FF:SAKS025 Vybrané kapitoly z frankofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky P. Kyloušek 5

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info