Studijní plán

Součásti SZZ a jejich obsah

1. Obhajoba diplomové práce (psaná v angličtině nebo španělštině).

2. Ústní zkouška se dělí dle zaměření na anglofonní a hispanofonní oblast. Zkouška probíhá v příslušných jazycích.
Zkouška se zaměřuje na teoretické vědomosti a znalosti z těchto oblastí: kulturní aspekty konstrukce identity; vícejazyčnost, jazyky a jazykové změny v Severní America; kolonialismus, regionalismus; současná společnost ve sledovaných areálech; literatura a kultura Kanady, USA, Mexika a Karibiku.
Zkoušející ověřují znalost vybrané studijní literatury, schopnost studentů teoreticky analyzovat mezikulturní jevy a náležitě je situovat v historickém i současném společenském kontextu.

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Anti-multiculturalism in Quebec - Backlash on the Allophones
Evaluative language in journalistic discourse
Native Soul, Anglo-American Standards
The Slave Narrative and its Crucial Features
Inuit Pattern of Childrearing
The Popular Image of the American West Disrupted by Pioneer Women’s Writing
The Integration of Western Values by African Americans as Portrayed in Selected Works of Toni Morrison and Gloria Naylor

El léxico indígena en el territorio de los Estados Unidos de México: El análisis de las leyendas mexicanas
El léxico gitano en el español mexicano
El pluralismo linguistico in California
La imagen de la Revolucion en el teatro mexicano


Doporučený průchod studijním plánem

Společná část (80 kreditů)

Povinné předměty

Pro zdárné absolvování programu je student povinen absolvovat tyto povinné předměty.

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:SAKS001 Identita a alterita v literatuře a kultuře - teorie, metodologie, analýza T. Pospíšil 8 1
FF:SAKS002 Vícejazyčnost, jazyková změna a jazyková politika J. Chovanec 8 1
FF:SAKS003 Kulturní perspektivy kolonizace severní ameriky P. Kyloušek 8 2
FF:SAKS004 Regionální anglofonní kultury severoamerického areálu T. Pospíšil 8 2
FF:SAKS005 Současná společnost a kultura hispanofonních zemí Latinské Ameriky J. Bellón Aguilera 8 3
FF:SAKS006 Frankofonní kultury Severní Ameriky P. Kyloušek 8 3
FF:SAKS080 Praxe T. Pospíšil 12 4
      60 kreditů  

Diplomová práce (min 20kr.)

Ke zdárnému ukončení předmětu "Magisterská diplomová práce" je zapotřebí si zapsat předměty "Seminář k magisterské diplomové práci I" a "Seminář k magisterské diplomové práci II".

Kód Název Garant Kreditů Semestr
FF:SAKS091 Seminář k magisterské diplomové práci I T. Pospíšil 10 3
FF:SAKS092 Seminář k magisterské diplomové práci II T. Pospíšil 10 4
FF:SAKS093 Magisterská diplomová práce T. Pospíšil - -
      20 kreditů  

Specializační předměty

Student musí ve vybrané specializaci absolvovat 7 kurzů (minimálně 40 kreditů) a to způsobem 3-4 (3 AJ - 4 ŠJ) nebo 4-3 (4 AJ - 3 ŠJ).Předměty SAKS11-15 jsou předměty anglofonního areálu. Předměty SAKS 031-035 jsou předměty hispanofonního areálu.

Kód Název Garant Kreditů
FF:SAKS011 Severoamerické mezikulturní narativy M. Horáková 6
FF:SAKS012 Překlad severoamerických literatur do češtiny v historicko-kulturní perspektivě J. Rambousek 6
FF:SAKS013 Film v USA: Instituce, žánry, autoři, kritika T. Pospíšil 6
FF:SAKS014 Současné otázky americké lingvistiky J. Chovanec 6
FF:SAKS015 Vybrané kapitoly z anglofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky T. Pospíšil 5
FF:SAKS031 Španělština v USA I. Buzek 6
FF:SAKS032 Variety španělštiny I. Buzek 6
FF:SAKS033 Obraz USA v mexické literatuře D. Vázquez Touriňo 6
FF:SAKS034 Mexická divadelní tvorba D. Vázquez Touriňo 6
FF:SAKS035 Vybrané kapitoly z hispanofonních lingvistických a kulturních studií Severní Ameriky D. Vázquez Touriňo 5

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info