Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (kód UZAJ9999), musí získat minimálně 120 kreditů a zároveň splnit následující požadavky:

  • Absolvovat pět pedagogicko-psychologických předmětů (20 kreditů) na FF (UZB001 - UZB005)
  • Absolvovat následující didaktické kurzy na KAA: UZAJ2011, UZAJ2022, UZAJ2023, UZAJ2034, UZAJ2035, UZAJ2037 and UZAJ2048 (dohromady 21 kreditů).
  • Složit zkoušku z didaktiky (UZAJ2036) na konci 3. semestru (2 kredity).
  • Nejpozději do konce třetího semestru studia složit písemnou a ústní zkoušku z angličtiny (AJ21110 a AJ21120) nebo si obě nechat uznat na základě certifikátů podle kritérií uvedených na stránkách KAA.
  • Splnit celouniverzitní požadavek na druhý jazyk (4 kredity).
  • Absolvovat 3 kurzy v zaměření Didaktika angličtiny a ukončit je zkouškou (15 kreditů).
  • Absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801, dohromady 20 kreditů) a odevzdat Magisterskou diplomovou práci (AJ29850). Tyto kurzy je možno absolvovat v kterémkoliv oboru (v rámci dvouoborového učitelského studia). V rámci nediplomového oboru se nepíše žádná oborová práce.
  • Zbylé kredity (38) nutné pro splnění požadavků studia student získá na druhém oboru podle požadavků, které jsou pro daný obor vypsány.

    Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě pro psaní práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje konzultacím se školitelem, napíše práci, tím získá kredity za Seminář II (AJ29801) a odevzdá diplomovou práci (AJ29850).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info