Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (kód UZAJ9999), musí získat minimálně 120 kreditů a zároveň splnit následující požadavky:

 • Absolvovat pět pedagogicko-psychologických předmětů (20 kreditů) na FF (UZB001 - UZB005)
 • Absolvovat následující didaktické kurzy na KAA: UZAJ2011, UZAJ2022, UZAJ2023, UZAJ2034, UZAJ2035, UZAJ2037 and UZAJ2048 (dohromady 21 kreditů).
 • Složit zkoušku z didaktiky (UZAJ2036) na konci 3. semestru (2 kredity).
 • Nejpozději do konce třetího semestru studia složit písemnou a ústní zkoušku z angličtiny (AJ21110 a AJ21120) nebo si obě nechat uznat na základě certifikátů podle kritérií uvedených na stránkách KAA.
 • Splnit celouniverzitní požadavek na druhý jazyk (4 kredity).
 • Absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ29800 a AJ29801, dohromady 20 kreditů) a odevzdat Magisterskou diplomovou práci (AJ29850).

POZOR: Studenti, kteří do studia nastoupili na podzim 2018 a později si musí zvolit ELT track!
Zbývající požadavky a kredity nutné pro ukončení tohoto studia jsou založeny na zvoleném tracku/zaměření:

 • Studenti, kteří si zvolí track/zaměření Didaktika angličtiny musí:
  • Absolvovat 4 kurzy ve vybraném zaměření a ukončit je zkouškou (20 kreditů).
  • Získat dalších 20 kreditů z kurzů nabízených na KAA (AJ2%).
  • Získat dalších 13 kreditů z kurzů na MU.
 • Studenti, kteří si zvolí track/zaměření Lingvistika nebo Literární a kulturní studia musí:
  • Absolvovat kurzy Teorie literatury a kultury I a II (AJ20001 a AJ20002) a ukončit je zkouškou (12 kreditů).
  • Absolvovat kurz Historický vývoj angličtiny (AJ20003) a ukončit ho zkouškou (6 kreditů).
  • Absolvovat čtyři kurzy ve vybraném zaměření a ukončit je zkouškou (20 kreditů).
  • Získat dalších 15 kreditů z kurzů nabízených na KAA (AJ2%).


    Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě pro psaní práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ29800), ve druhém semestru se věnuje konzultacím se školitelem, napíše práci, tím získá kredity za Seminář II (AJ29801) a odevzdá diplomovou práci (AJ29850).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info