Tento program lze studovat souběžně s dvouletým odborným studijním programem Anglický jazyk a literatura (viz. I.). V takovém případě si student zapíše povinné, povinně volitelné i volitelné předměty nabízené v rámci obou programů pouze v jednom studijním programu. Po úspěšném ukončení těchto předmětů student požádá o jejich uznání do druhého studijního programu.

Student musí kromě požadavku oboru dále složit zkoušku z jednoho cizího jazyka (francouzština, němčina, ruština nebo španělština s kódy CJV%) na úrovni pro magisterské studenty.

Student si z nabídky katedry musí zvolit zaměření („tracks“) "Didaktika angličtiny". Podle tohoto výběru si student organizuje své studium tak, aby splnil ve vybraném zaměření níže uvedené požadavky, napsal Magisterskou diplomovou práci a složil Státní závěrečnou zkoušku magisterskou.

Student se může rozhodnout, kolik kurzů bude navštěvovat, ale doporučuje se, aby v prvním a posledním semestru studia navštěvoval pouze povinné předměty, ve druhém semestru jeden povinně volitelný předmět ve svém zaměření, a ve třetím dva (tj. 0-1-2-0).

 

Důležité upozornění:

Studenti si v prvním semestru musí zapsat kurzy:

DPS001, DPS002 a DPS005

Ve druhého semestru:

DPS003 a DPS004

Výuka těchto kurzů probíhá v opačné týdny než výuka kurzů na KAA. Toto uspořádání znamená, že na výuku je nutné docházet každý týden.

Ve třetím semestru si studenti na KAA zapíši kurz Interní praxe. Výuka tohoto předmětu probíhá každý týden.

 

Aby se student mohl přihlásit ke Státní závěrečné zkoušce magisterské (kód UZAJ5999), musí získat minimálně 120 kreditů a zároveň splnit následující požadavky:

  • Absolvovat pět pedagogicko-psychologických předmětů (20 kreditů) na FF (DPS001 - DPS005)
  • Absolvovat následující didaktické kurzy na KAA: UZAJ5031, UZAJ5032, UZAJ5033, UZAJ5044, UZAJ5045, UZAJ5047 and UZAJ5048 (dohromady 21 kreditů).
  • Složit zkoušku z didaktiky (UZAJ5046) na konci 3. semestru (2 kredity).
  • Nejpozději do konce třetího semestru studia složit písemnou a ústní zkoušku z angličtiny (AJ21110 a AJ21120) nebo si obě nechat uznat na základě certifikátů podle kritérií uvedených na stránkách KAA.
  • Splnit celouniverzitní požadavek na druhý jazyk (4 kredity).
  • Absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ59801 a AJ59802, dohromady 20 kreditů) a odevzdat Magisterskou diplomovou práci (AJ59850).

POZOR: Studenti, kteří do studia nastoupili na podzim 2018 a později si musí zvolit ELT track!
Zbývající požadavky a kredity nutné pro ukončení tohoto studia jsou založeny na zvoleném tracku/zaměření (Didaktika angličtiny):

  • Absolvovat 5 kurzů ve vybraném zaměření a ukončit je zkouškou (50 kreditů).
  • Získat další 3 kredity z kurzů nabízených na KAA (AJ%).

Ukončení studia

Student musí absolvovat Seminář k magisterské diplomové práci I a II (AJ59801 a AJ59802) a ve vybraném zaměření napsat a obhájit magisterskou diplomovou práci.
Psaní magisterské diplomové práce obvykle trvá minimálně dva semestry: v prvním semestru procesu psaní práce se student věnuje přípravě pro psaní práce a plní úkoly elektronického semináře I (AJ59801), ve druhém semestru se věnuje konzultacím se školitelem, napíše práci, tím získá kredity za Seminář II (AJ59802) a odevzdá diplomovou práci (AJ59850).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info