Elektronický katalog knihovny Katedry anglistiky a amerikanistiky — stručná historie
1992
 • Únor
  Univerzita zahájila proces výběru knihovnického softwaru
 • Červen
  Vybrán TINLIB britské společnosti IME
 • Červenec
  Podepsána smlouva o nákupu a instalaci TINLIB (modul Catalogue – síťová MS-DOS verze pro 4 uživatele)
 • Listopad
  Ustavena skupina pro tvorbu projektu automatizace knihoven Filozofické fakulty MU ve složení:
  Bronislava Benešovská (Laboratoř výpočetní techniky
  Jiří Rambousek (LVT)
  Don Sparling (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
  Zbyněk Sviták (Katedra pomocných věd historických)
  Hana Nováková (Central Faculty Library)
  Navázán kontakt se společností OCLC, která nabízí hotové katalogizační záznamy; ty budou využity pro retrokonverzi katalogu Katedry anglistiky a amerikanistiky
 • Prosinec
  Instalován katalogizační modul
  Sepsán Projekt automatizace knihoven Filozofické fakulty
1993
 • Leden
  Projekt zaslán nadaci HESP (pozdější Open Society Fund)
  Projekt podán u Fondu dynamického rozvoje VŠ českého MŠMT; nebyl podpořen
  Pokračuje vyjednávání s OCLC – zaslán zkušební vzorek 100 katalogizačních lístků; vykázal úspěšnost 75 %
 • Únor
  Funkci vedoucího Ústřední knihovny FF přebírá Mgr. Petr Poledňa
  V rámci Ústřední knihovny FF vzniká oddělení pro automatizaci, vedoucí PhDr. Hana Nováková
 • Březen
  Nadaci IREX (American Library Association – Library Fellows Program 1994/1995) zaslán projekt na pokrytí šestiměsíčního pobytu zkušeného zahraničního knihovníka, který by pomohl vyvinout systém a nastartovat katalogizační proces na Katedře anglistiky a amerikanistiky i v Ústřední knihovně
 • Červenec
  Projekt automatizace zaslán The Andrew Mellon Foundation; nebyl podpořen, protože nadace upřednostňovala společní projekty před projekty jednotlivých knihoven
 • Říjen
  Projekt automatizace zaslán Fondu rozvoje VŠ českého MŠMT pro rok 1994.
1994
 • Červen
  Fondem rozvoje přiděleno 120 000 z požadovaných 322 000 Kč
  Udělen grant projektu IREX (American Library Association – Library Fellows Program 1994/1995)
  PhDr. Hana Novakova odchází z fakulty do Ústavu výpočetní techniky MU, kde koordinuje automatizaci knihoven na univerzitní úrovni
  Na její místo v oddělení automatizace Ústřední knihovny nastupuje Hana Barvínkoví (Metyšová)
 • Červenec
  Najat a zaškolen katalogizační tým pro Katedru anglistiky a amerikanistiky (covered by the Development Fund grant)
 • ???
  1 PC purchased for the English Department Library (covered by the Development Fund grant)
  The MICROCON software and the first batch of records from OCLC purchased (covered by the Development Fund grant)
  Registration of search keys in MICROCON started (ie. minimal information about a book necessary for its unambiguous identification, eg. ISBN or part of the author's name or title)
 • Říjen
  Začátek pobytu Marie Bednar, M.A. (Pennsylvania State University, U.S.A) financovaný IREX American Library Association – Library Fellows Program 1994/1995
 • Listopad
  Open Society Fund poskytl 17 600 USD
1995
 • Leden
  Přicházejí první záznamy od OCLC založené na identifikaci MICROCON
  Ústav výpočetní techniky MU adaptoval konverzní modul z formátu OCLC MARC do systému TINLIB
 • Únor
  Na Katedru anglistiky a amerikanistitky nastupuje Mgr. Zdeňka Dohnálková a začíná přebírat úlohu paní M. Bednar
  1 PC purchased (11.000 $ granted by Hamer Foundation to Ms. Bednar)
 • Březen
  První záznamy z OCLC vloženy do knihovní databáze Katedry anglistiky a amerikanistiky
  Konec pobytu paní Marie Bednar, M.A.
 • Srpen
  Novou vedoucí Ústřední knihovny FF MU se stává PhDr. Pavla Kánská
 • Listopad
  Ústřední knihovna upgraduje na verzi TINLIB pro OS UNIX
1996
 • Leden
  Ústřední knihovna zahajuje počítačovou katalogizaci nových knih (v systému TINLIB)
 • Srpen
  Mgr. Z. Dohnálková odchází z FF do funkce vedoucí Ústřední knihovny Pedagogické fakulty MU
1997
 • Leden
  Dokončena retrokonverze katalogu knižného fondu Katedry anglistiky a amerikanistiky
 • Květen
  Úplný počítačový katalog katedry začleněn do katalogu Ústřední knihovny, kde tvořil podstatnou část počítačově katalogizovaných záznamů.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info