Tradice digitalizačních snah Katedry anglistiky a amerikanistiky

Katedra anglistiky a amerikanistiky byla vždy velmi aktivní v zavádění digitálních technologií do výzkumu a výuky. V řadě směrů jsme byli první na fakultě nebo i v Česku: první plně digitalizovaný knihovná katalog, první paralelní textový korpus, první uplatnění e-learningu a zavedení systému Moodle. Následuje přehled těchto aktivit se stručným popisem.

 • Křest počítače IQ151 a první pokusy
 • 1992–1995: Retrodigitalizace katalogu knihovny KAA
 • Bibliografie Aleše Tichého (BAT)
 • Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945
  Byli jsme spoluřešiteli projektu GA ČR (hlavní řešitel St. Rubáš, ÚTRL FF UK), do něhož byla včleněna databáze BAT
 • 1997: Kačenka: Korpus anglicko-český, elektronický nástroj katedry anglistiky
 • 2002-3: Kačenka 2
  Projekt MŠMT "Elektronické nástroje pro kombinované a distanční studium angličtiny"
 • Kapradí
  Pavel Drábek, studenti (jsou jména?), Tomáš Kačer...
 • Řada let zpřístupňování digitálních zdrojů pro celou ČR (Eliza a předchůdci)
 • E-learning
  ---- první projekt: online prostředí
  ---- druhý projekt: Moodle
  Převzat celou FF
  Zapojení lidé: Dan Mikšík, Dana Šlancarová,
 • HUME
 • Spoluúčast na pokusech s iVR

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info