Bez popisku

Prof. PhDr. Josef Hladký, CSc. byl zaměřením lingvista, žák prof. Vachka. Zabýval se funkční syntaxí, srovnávací jazykovědou a historií angličtiny. Podrobněji jeho akademickou činnost charakterizuje článek Jana Firbase (1991).
Jako student nastoupil Hladký na katedru v r. 1951, po studiu působil jako překladatel a tlumočník a později patentový úředník v První brněnské strojírně, od roku 1963 vyučoval angličtinu na VUT v Brně. Teprve r. 1965 mu bylo povoleno nastoupit na naši katedru jako vyučující. Kromě odborné činnosti se zde uplatnil také jako mimořádný duch organizační: uspořádal první dvě velké konference československých anglistů v letech 1986 a 1989 a založil tak tradici, která trvá dodnes: pravidelně každý pátý rok pořádá naše katedra největší mezinárodní anglistickou konferenci na našem území. Firbas (1991) i Pospíšil (1991) také připomínají, že právě tato pořadatelská zkušenost umožnila naší katedře stát se již v roce 1991 hostitelem významné mezinárodní konference učitelů angličtiny spolupořádané Britskou radou — Brno English Teacher Education Conference — kterou poctili svou účastí i Charles s chotí Dianou, princ a princezna z Walesu.
„Joe“ Hladký byl kromě toho po řadu let výkonným redaktorem Brno Studies in English. V letech 1973–80 působil jako faktický vedoucí katedry, i když z politických důvodů (mimo jiné byl nestraník) nebyl do této funkce nikdy oficiálně jmenován a byl veden jako „prozatímní“ vedoucí, a nemálo se zasloužil o tolerantní atmosféru, která v normalizační době na katedře panovala. Po roce 1989 pak byl zvolen prvním porevolučním děkanem Filozofické fakulty.
Josef Hladký měl také talent pro popularizaci. Vedle odborně zaměřených prací a VŠ skript je také autorem úspěšného slovníku Zrádná slova v angličtině nebo knížky Nebojme se angličtiny. Ta je celá dostupná online (viz odkaz níže) a názvem záměrně navazuje na knihu Nebojte se angličtiny Viléma Mathesia.

„Bylo to tak trochu jako s jeho milovanými houbami. Houby se nevyskytují jen tak – je zapotřebí obrovské sítě neviditelného podhoubí, aby rostly. A byla to právě Joeova neúnavná, neviditelná práce, která zachránila podhoubí katedry anglistiky, a připravila ji tak pro lepší časy, ve které vždy věřil.“

Z projevu Dona Sparlinga na pohřbu J. Hladkého
Články o Josefu Hladkém
Publikace Josefa Hladkého

Soupis odborných publikací Josefa Hladkého sestavila Eva Golková:
Golková, Eva: Bibliography of Josef Hladký's works. Brno studies in English 1991, sv. 19 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1991, roč. 40, č. K13, s. [19]-23

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info