Simeon Potter

Simeon Potter (1898–1976) studoval na Kilburn Grammar School a poté na University of London a v St John’s College v Oxfordu. Za I. světové války sloužil u námořnictva. Svou kariéru učitele zahájil na chlapecké škole Harrow County School for Boys (dnes Harrow High School). Poté působil jako lektor vedle naší katedry také v dánském Aarhusu. Pracoval také v anglickém vysílání českého rozhlasu, v letech 1927–31 byl jedním z prvních, kdo ve střední Evropě vysílali v angličtině. Přes patnáct let (1931–45) pak na University College v Southamptonu vyučoval angličtinu a působil jako poradce pro zahraniční studenty, a poté byl dlouholetým významným profesorem angličtiny na univerzitě v Liverpoolu. Působil ve vedení The English Association a byl členem rady Philological Society.

Během svého pobytu v Československu publikoval učebnice angličtiny i odborné články a zaslal odsud také dva příspěvky do The Gaytonian, školního časopisu chlapecké školy v Harrow. Jeden se jmenoval Christmas Eve in Czechoslovakia, druhý ... (Zdroj: stránky školy). Později napsal řadu odborných i popularizačních knih, z nichž zejména Our language byla velmi populární, dočkala se řady vydání a vychází dodnes. Řada jeho knih je dostupná i v ÚK FF.

Cenné informace a vzpomínku na Potterovo české působení a význam najdeme v nekrologu S. Pottera z pera předního českého lingvisty prof. Bohumila Trnky v časopise English Language Teaching Journal, vydávaném Oxford University Press.

„[V] létě 1948 během letní školy na londýnské univerzitě jsem jednou zašel do anglikánského kostela, v rámci poznávání anglických reálií. Dopoledne mě pak oslovil prof. Potter: ,Viděl jsem vás v kostele. Odkud jste?‘ — ,Z Československa.‘ — ,Odkud z Československa?‘ — ,Z Moravy.‘ — ,Odkud z Moravy?‘ Udivilo mě, že ví o existenci Moravy, a odpověděl jsem: ,Od Brna.‘ ,Odkud od Brna?‘ zněla neodbytná otázka. Kapituloval jsem: ,Z Ivančic.‘ A prof. Potter se zamyslel a řekl: ,Kolem roku 1936 jsem šel pěšky z Moravského Krumlova až do Ivančic.““

Jaroslav Peprník: Vzpomínky anglisty, Olomouc: Univerzita Palackého, 2021. S. 28

Vybrané publikace Simeona Pottera

  • Potter, Simeon: On the relation of the old English Bede to Werferth’s Gregory and to Alfred’s translations. [monografické pojednání] Věstník Královské české společnosti nauk. Třída filosoficko - historicko - filologická. Ročník 1930, vyšlo 1931. Číslo 1. 76 stran. V Praze: nákladem Královské české společnosti nauk. Dostupné online v Knihovně Akademie věd ČR.
  • Language in the modern world. Harmondsworth: Penguin Books, 1966. Pelican books. Stručná rekapitulace knihy (v angličtině).
  • Our language. Harmondsworth: Penguin Books, c1976. Pelican books.
  • Changing English. London: André Deutsch, 1969. The Language library. ISBN 0-233-96059-7.
  • Palacký a anglické písemnictví (dostupné online z Moravské zemské knihovny)
  • řada učebnic angličtiny pro cizince, mj. s prof. Bohumilem Trnkou Učebnice jazyka anglického: pro střední školy. Díl II. V Praze: nákladem Gustava Voleského, 1927.
  • Potter, Simeon: Attributes and attributive adjectives. Brno studies in English. 1969, roč. 8, č. 1, s. [161]-166. Dostupné online v Digitální knihovně FF MU.

Literatura

  • Peprník, Jaroslav: English and the Czechs. In: Theory and Practice in English Studies 01/01. Masaryk University: Brno 2003.
  • Trnka, Bohumil: [obituary] In: English Language Teaching Journal, Oxford University Press (ELT Journal, Volume XXXI, Issue 4, July 1977, Pages 326–327). Accessible online: https://doi.org/10.1093/elt/XXXI.4.326
Bez popisku
Dvě Potterovy publikace v předválečném přírůstkovém katalogu knihovny Anglického semináře

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info