PhDr. Aleš Tichý, CSc. se celý život věnoval studiu anglické literatury a teorii překladu. Učil na naší katedře literární teorii a historii a byl také prvním, kdo zde vedl specializované kurzy zaměřené na literární překlad.

 • Narozen 20. 5. 1931 ve Velké Polomi (u Opavy)
 • 1956 absolvoval studia angličtiny a češtiny na FF UJEP (dnes MU) v Brně
 • 1963 titul PhDr. – doktorská práce Henry Fielding: Two Studies in the Art of his Novels
 • 1963–1988 přednášel anglickou literaturu na FF UJEP
 • je autorem řady odborných článků a spoluautorem několika dílů skript Dějiny anglické literatury
 • byl prvním, kdo u nás sestavil průběžně doplňovanou databázi překladů z anglické literatury, viz popis níže
 • 1988 titul CSc. – práce na téma vyprávěcích technik The Unity of Fielding’s Joseph Andrews
 • 8. července 1988 předčasně zemřel, je pochován v Lulči (u Vyškova).

Vzpomínka J. Chamonikolasové k nedožitým 60. narozeninám (Brno Studies in English 1991) – v angličtině

„Zajímal se nejen o anglickou kulturu, měl také hluboké znalosti v řadě dalších oborů z humanitních i přírodních věd; jeho studenti a kolegové o něm s láskou říkali, že je ,chodící encyklopedie‘.“

Přeloženo z J. Chamonikolasová: Aleš Tichý, BSE 1991.

Aleš Tichý při své práci opakovaně narážel na potíže s bibliografickými údaji o českých překladech. Katalogy knihoven nejsou v tomto směru uspokojivé dodnes (mj. proto, že překladatelé často nejsou vedeni samostatně, ale jen mezi „ostatními původci“ díla), avšak v době lístkových katalogů šlo o problém nepřekonatelný: nebylo vůbec možné vyhledat, která díla určitý překladatel přeložil. Aleš Tichý proto začal spolu se svými studenty sestavovat bibliografii českých překladů z anglické literatury. Vyšel přitom z tištěné bibliografie překladů, kterou sestavila Helena Kunzová a která vyšla jako příloha druhého dílu překladu Craigových Dějin anglické literatury (Praha: SNKLHU 1963), její obsah pak kontroloval podle katalogů knihoven a zejména ho rozšířil o nové překlady za dalších 25 let – práci zastavila až jeho smrt v r. 1988. Lístková verze databáze byla později digitalizována a vzniklá databáze byla po několik let dostupná online. Poté byla její data začleněna do nově vzniklé Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945, na kterém se naše katedra podílela. To je také důvod, proč má anglická literatura v této databázi – navzdory jejímu názvu – zastoupeny i překlady vzniklé před rokem 1945.


Vpravo ukázky rozhraní původní Bibliografie Aleše Tichého.

Vyhledávací rozhraní databáze
Rozhraní bibliografie – osoba
Ukázka záznamu o jednotlivé knize
Publikace Aleše Tichého
 • Tichý, Aleš: Dějiny anglické literatury: (období romantismu). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1955, roč. 4, č. D2, s. 172-173. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/108175
 • Tichý, Aleš: Remarks on the flow of time in the novels of Henry Fielding. Brno Studies in English. 1960, sv. 2, s. 55-78. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/117995
 • Tichý, Aleš: [Wright, Andrew. Herny [i.e. Henry] Fielding: Mask and feast]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1967, roč. 16, č. D14, s. 181-182. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/107990
 • Tichý, Aleš: Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, roč. 19-20, č. D17-18, s. [274]-276. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/108256
 • Tichý, Aleš: The inorganic plot of Joseph Andrews. Brno Studies in English. 1981, sv. 14 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1981, roč. 30, č. K3, s. 149-157. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/118104
 • Tichý, Aleš: [Newmark, Peter. Approaches to translation]. Brno Studies in English. 1983, sv. 15 = Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada K, germanisticko-anglistická. 1983, roč. 32, č. K5, s. 162-163. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/104008
 • Tichý, Aleš: Král Claudius v Hamletovi a jeho inscenacích v brněnském Státním divadle. In: Thalia Brunensis Centenaria : Filozofická fakulta Univerzity J.E. Purkyně v Brně k poctě 100. výročí stálého českého profesionálního divadla v Brně. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, s. 165-173. Dostupné online: http://hdl.handle.net/11222.digilib/122025

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info