Anglický jazyk a literatura (česká akreditace, 2019 a dále)

Obor Anglický jazyk a literatura (tříleté, prezenční forma studia)

Bakalářské studium anglického jazyka a literatury na Katedře anglistiky a amerikanistiky (KAA) lze absolvovat jedno- nebo dvouoborově. V obou případech studium obvykle trvá 6 semestrů, s maximální délkou stanovenou na 8 semestrů.
První rok studia se skládá z povinných úvodních kurzů těch disciplin, které se budou studovat v následujících letech. Na konci prvního roku je postupová zkouška z anglického jazyka, která se skládá z písemné a ústní části.
Ve druhé části bakalářského studia (tj. 2. a 3. ročník) jsou tři kurzy povinné a zbytek povinně volitelný. Bakalářské studium je zakončeno bakalářskou oborovou nebo diplomovou prací a Státní závěrečnou zkouškou bakalářskou, která se skládá ze dvou části: (1) literární a kulturní studia a (2) lingvistika a anglický jazyk (vedle písemné práce má zkouška z anglického jazyka také ústní část). Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách KAA.
V bakalářském studiu musí student také získat jako povinný společný základ na Filozofické fakultě 4 kredity za filozofii a 2 kredity za tělocvik. Student rovněž musí splnit požadavky univerzity ohledně dalšího cizího jazyka (min. 4 kredity).
Aby se student mohl přihlásit k Státní závěrečné zkoušce bakalářské (kód AJ19999) na konci bakalářského studia, musí získat minimálně 180 kreditů.

Bakalářské studium se dělí na: jednooborové, dvouoborové

Obor Anglický jazyk a literatura (tříleté, kombinovaná forma studia)

Obor Anglický jazyk  se v kombinované formě studuje jednooborově. Studium je koncipováno jako tříleté bakalářské. Po ukončení studia oboru mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu jak v kombinované, tak denní formě.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ ke kombinovanému studiu:

Z důvodů změn v podmínkách pro akreditaci kombinovaného studia se KAA rozhodla nepřijmout uchazeče do kombinované formy bakalářského studia s platností od přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019. Tato změna se netýká přijímacího řízení do prezenčního studia.

Bakalářské studium kombinované: jednooborové

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info