Theory and Practice in English Studies

Redakční rada

 • Mgr. Ivona Schöfrová (šéfredaktorka)
 • Mgr. Jiří Lukl (sazba a web)
 • Mgr. Jan Čapek (editor aktuálního čísla)
 • Mgr. et Mgr. Ivana Plevíková (editorka aktuálního čísla)
 • Mgr. Joel Cameron Head, BA
 • Mgr. Barbora Kotúcz
 • Mgr. Tomáš Varga
 • Mgr. Tereza Walsbergerová

 

Poradní sbor

 • doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D.
 • Mgr. Filip Krajník, Ph.D.   
 • doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D. 

Novinky

Dvojčíslo: Letní a zimní číslo za rok 2020 budou vydána společně jako dvojčíslo v prosinci 2020. Články do obou čísel můžete zasílat do 31. října 2020.

Nové Call for Papers: Redakční rada THEPES vyhlašuje nové call for papers pro zimní číslo 2020.

Nové číslo THEPES (2019/8[2]) můžete nalézt zde

Kontakt

THEORY AND PRACTICE IN ENGLISH STUDIES

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Arna Nováka 1/1

602 00 Brno


Email: thepes@phil.muni.cz